خرید مطمئن با اسنپ داربست

قوانین اسنپ داربست

اسنپ داربست چیست؟ با توجه به اینکه اتومبیل های پیمانکاران داربست در سراسر شهر در حال حرکتند و نیاز به نصب داربست گاهی یک نیاز ضروری برای پروژه ها می باشد.

اسنپ داربست تعداد بسیار زیادی از پیمانکاران داربست را در یک سامانه گردآوری نموده است.

تا بتواند در اسرع وقت و با قیمت مناسب یک پیمانکار متعهد و خوش اخلاق برای پروژه شما معرفی نماید.

اسنپ داربست می کوشد تا آرامش و اعتماد را برای مشتریان به ارمغان آورد.

جهت همکاری با اسنپ داربست به موارد زیر توجه کنید:

1-حتما قبل از شروع کار با پیمانکار قرارداد ببندید تا از اختلاف جلوگیری شود.

چون در نهایت مسئولیت انجام کار بعهده پیمانکار داربست می باشد.

2- هزینه داربست را نقدا به پیمانکار پرداخت نمایید.