آشنایی با انواع بست داربست

بست فلزی انواع و کاربرد های فراوان دارد. در این مطلب 3 نوع آن را معرفی میکنیم.

1-بست فلزی چهار پیچه (فولادی) :

دارای وزنی معادل۱۶۵۰ گرم است. وزنی معادل  ۱۲۰۰ را تحمل نماید.

توسط چهارپیچ و مهره به لوله دیگر متصل می شود.

زاویه ای که پس از اتصال دو لوله تشکیل می دهد ۹۰ درجه می باشد.

طول این بست  ۱۰۰ از هر طرف است.بست فلزی

بست فلزی چرخشی :

این  بست از دو قسمت مرکب تشکیل شده که توسط پین فولادی به یکدیگر متصلمی گردد.

دو قسمت درگیر قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه نسبت به یکدیگر را دارند.

لوله های داربست به صورت زاویه دار به هم متصل می شوند.

برای اتصال لوله های گذری، ضربه ای، مورب و  از آن استفاده می گردد.

این بست تحمل فشار ۱۰۰۰ کیلوگرم را دارد و زون آن معادل  ۱۷۰۰ می‌باشد.

2- بست کمکی یا نگهدارنده :

به منظور بالا بردن مقاومت بست ساده در برابر فشار بکار می رود.بست فلزی

در زیر بست فلزی و مماس با آن قرار می گیرد.

برای داربست هایی که وزن بیشتری را بایستی تحمل کنند.

داربستهای که به صورت معلق در ارتفاع نصب می گردند، از این نوع بست ها

استفاده می‌گردد.

دارای وزن ۶۰۰ گرم بوده و مقاومت بست فلزی ساده را تا ۲۷۰۰ کیلوگرم افزایش می دهد.

ولی به تنهایی دارای مقاومت کمی می باشد.

3- بست کلاهکی(مخصوص ایجاد سقف) :

از این نوع بست فقط در بالای لوله های ستون یا عمودی استفاده می شود. در داربست های مسقف یا داربست هایی که نیاز به چادر دارند استفاده می شود.

وزن این نوع داربست با ۸۶۰ گرم و توسط یک پیچ محکم می گردد. نوع دیگر این بست چرخشی و قابل تنظیم می باشد.

قیمت داربست تهران

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع600000
داربست بین 100الی 200 مترمربع9000000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 200مترمربع30000
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب6000000
قیمت کفراژ بین 100 الی 200مترمکعب8000000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه200 مترمکعب20000
داربست چاله آسانسور کمتر از 15 متر ارتفاع6000000
داربست چاله آسانسور به ازای هرمتر اضافه بر 15 مترارتفاع330000
داربست چهار پایه چرخدار5500000
داربست بنر(پلاکارد)3000000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب70000
داربست طاق نصرت هر متر طول1000000
داربست هیات یا نمایشگاه و غرفه کمتر از 50 متر مربع فضا8000000
داربست هیات یا نمایشگاه و غرفه به ازای هر متر مربع بیش از 50مترمربع فضا100000

Call Now Button