بست گردان متشکل از دو برگه چهار پیچی و یک تنه دو تیکه می باشد. (به عبارتی از دو برگه و یک کنده (دو عدد نیمه کنده) که با پیچ به یکدیگر متصل شده اند، تشکیل شده است).

بستهای گردون بصورت مورب بسته می شوند. و چون بستهای چهار پیچ فقط به صورت عمودی به هم بسته می شوند بنابراین به دلیل نیاز به المان مورب بستهای گردون تولید شده اند.

در چه مواقعی از بست گردان استفاده می شود؟

1- در داخل سازه داربست بعنوان عضو باد بند

2- در خرپاها مثل طاق نصرت و سازه های هوایی و یا نصبی مثل دستگیره و راه پله داربستی

3- برای ایجاد لولا برای درهای کارگاهی

4-در داربست برای ایجاد المان مورب و مشابه سازی داربست به سازه های فضا کار

نکته مهم: بستهای گردان در یک جهت هیچ خمشی را تحمل نمیکنند. و بار را بصورت محوری به لوله یا المان طولی منتقل میکند.

بستهای گردان به نصاب این امکان را میدهند که دو لوله داربست را روی هم عمود بچرخاند. استفاده از بست گردون مقرون بصرفه نیست بنابراین در مواقعی که نیاز به المان مورب می باشد، استفاده می شود.

مراحل تولید بست گردون:

1-ریخته گری چدن داکتیل، 2-جداسازی محصول چدن، 3-کنترل کیفیت ،4-شات بلات

5-ماشین سازی ،6-مونتاژ دو نیمه کنده ،7-مونتاژ نهایی توسط پیچ و مهره و واشر

8-کنترل کیفیت محصول ،9-بسته بندی