قیمت داربست کاشان

تخته‌داربست جهت کار روی داربست استفاده می شود. باید این تخته ها به داربست بصورت محکم بسته شود.

هنگام کار روی داربست نباید تخته تکان بخورد.

نکات در مورد تخته‌داربست

  1. تخته های داربست روی سکو و پاگرد ها را پوشانده و در دو انتها دارای لب بند یا تسمه فلزی هستند .
  2. عرض سکو از ۶۰-۱۵۰ سانتی متر بسته به نوع کار تغییر می کند .
  3. دو طرف و وسط تخته ها باید بر روی لوله های داربست TRANSOM قرار گیرد .
  4. طول این تخته ها ۴متر می باشد و بسته به ضخامت آنها از طول ۱ الی۵/۳ متر را پوشش می دهند .
  5.  عرض تخته ها از ۲۲٫۵-۲۵ سانتیمتر میباشد .
  6.  ضخامت تخته ها بسته به نوع استفاده از ۳۲-۶۳ میلیمتر می باشد .
  7.  در کنار سکوی کار قرنیز قرار گرفته واز افتادن اشیاء جلوگیری میکنند.تخته‌داربستبه آنها TOE BOARD گفته میشود عرض تخته های قرنیز بین ۱۵-۲۵ سانتی متر می باشد .
  8.  فاصله بین تخته ها بر روی سکو نباید بیش از ۲٫۵ سانتی متر شود .
  9.  تخته ها در طول سکو برای این که پاگیر نشوند باید روبه روی هم باشند. اما بنا به ضرورت بین ۲۵-۴۵ سانتی متر میتوانند همدیگر را پوشش دهند .
  10. یک سکوی مناسب می بایست در هر متر مربع بین ۱۵۰ -۲۵۰ کیلوگرم وزن را تحمل نماید .
تخته‌داربست

قیمت داربست کاشان

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع250000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب250000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه70000
داربست چهار پایه چرخدار300000
داربست بنر(پلاکارد)150000

Call Now Button