نقش داربست در ساخت و ساز

نصب آسان داربست ها و بالا رفتن سرعت کار در ساخت و ساز یکی از دلایل مهم استفاده از داربست بندی در کارهای ساختمانی می باشد.

داربست های جدید وزن سبک تری نسبت به نوع قدیمی آن دارند.

همچنین حمل و نقل و جمع و آوری آن ها نسبت به قبل بسیار راحت تر گردیده است.

نصب داربست نیز کار آسانی است که بدون نیاز به متخصصان نصب داربست هم انجام خواهد شد.

نصب آسان و سبکی وزن دلیلی است که در پروژه های ساختمانی که بصورت موقت انجام می شوند از داربست استفاده می شود.

نصب آسان داربست و دسترسی در ساخت و ساز

پروژه های ساختمانی در شرایط متفاوتی انجام می شوند.

به عنوان مثال پروژه هایی مانند نماسازی برای ساختمان یکی از انواع پروژه های ساختمانی میباشد.

دسترسی به آن برای کار کردن بدون داربست امر بسیار سختی می باشد.

وجود داربست در زمینه نماسازی کار را راحت کرده است.

نصب آسان داربست

بطوری که کارگران با ایجاد سکو های داربستی در ارتفاع های مختلف می توانند عملیات ساختمانی خود را به راحتی انجام دهند.

داربست در ساخت و ساز امکان کار گروهی را به وجود می آورد.

در پروسه ساخت و ساز کار گروهی و تعامل کارگران با یکدیگر بسیار زیاد مورد نیاز می باشد.

داربست به دلیل ویژگی هایی که دارد طوری قابل نصب است.

بنابراین این امکان به راحتی فراهم می شود که کارگران با عبور از روی تخته الوار هایی که به عنوان سکوی داربستی هستند.

و یا با عبور از میله ها می توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند.

کارگران به راحتی میتوانند وسایل مربوط به ساخت و ساز را جابجا کنند.

نصب آسان داربست

قیمت داربست شیراز

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع300000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع3000
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب300000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه75000
داربست چهار پایه چرخدار360000
داربست بنر(پلاکارد)250000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب5000

Call Now Button