• بست زبانه ای
  • بست داربست
  • نصب داربست
  • نصب آسان داربست

آشنایی با داربست

داربست چیست؟ یک سازه چوبی یا فلزی موقت برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها می باشد.

داربست ها از میله های چوبی یا فلزی ساخته می شوند. گاهی به عنوان تکیه‌گاه برای بخشیهای دیگر سازه‌ها بکار می رود.

داربست باید توسط افراد دارای مهارت ساخته شود. زیرا افراد در ارتفاع بالا و روی داربست مشغول کار هستند.

در صورت سقوط داربست خسارت های جبران ناپذیری اتفاق می افتد.

داربست های فلزی غالباً از لوله های ۶متری،۳متری و قالب و بست تشکیل میشوند.

چون ساختمانها دارای اندازه ها و متراژهای متفاوت هستند.

لوله ها و میله های داربست هم دارای اندازه های مختلف می باشند.

داربست چیست؟ و چه مشخصاتی دارد:

یکی از ویژگی های داربست خوب داشتن فاصله مناسب بابدنه است که معمولاً ۳۰است.

قاصله داربست با بدنه باید 30 cm باشد و این ویژگی مهمی برای یک داربست خوب

می باشد.

اجاره داربست فلزی

در برخی شرایط به دستور بنا و یا معمار و مهندسین مربوطه نسبت به نوع انجام کار در روی بدنه فاصله ها کم یا زیاد می گردد.

درصورت عدم رعایت ایمنی در هنگام داربست بندی و انجام کار،خطرات زیادی کارگران را تهدید میکند.

این خطرات شامل کارگران داربست بند و افراد غیر می شود.

قیمت داربست ارومیه

شرحمبلغ(ریال)
اجاره داربست فلزی از 1 الی 100 مترمربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر2500000
اجاره داربست فلزی از 101 الی 150 مترمربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر3800000
اجاره داربست فلزی از 150 الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر5000000
اجاره داربست جهت بتن ریزی از 1 مترمکعب الی 100 مترر مکعب5000000
اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7 متر50000
اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 2در2 تا ارتفاع 7 متر38000
اجاره هر متر مکعب داربست جهت نقاشی ، روشنایی، گچ کاری،روضه خوانی،عقد و عروسی از 1روزتایکماه10000
اجاره داربست داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد 2در 2 تا ارتفاع7 متر2500000
اجاره داربست فلزی داخل آسانسور تا ابعاد 1در1در204400000
اجاره داربست فلزی داخل بصورت چهارپایه متحرک تا ابعاد2 در3در73800000
اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1در6در6 از یک تا 15 روز3800000
دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سرچهار راهها1300000

Call Now Button