آشنایی با بست زبانه ای یا پیوندی

بست زبانه ای یا پیوندی جهت اتصال لوله های افقی مورد استفاده قرار می گیرد.

در محل تماس این بست با لوله، زائده‌هایی با قطر ۱۴mmطراحی شده است.

 این زائده ها در سوراخ لوله های افقی قرار میگیرد.

  در نقطه اتصال دو لوله به هم واسطه‌ یا مغزی درون لوله،مقاومت کششی زیادی معادل ۴۵۰۰ کیلوگرم ایجاد می شود.

بست زبانه ای دارای چهارپیچ و وزنی معادل۱۶۵۰ گرم می باشد.

سوراخهای ایجاد شده در دو سر لوله‌ها از لبه مقطع لوله تا مرکز سوراخ ۳۰ mm و قطر سوراخ mm ۱۵ است.

از مغزی رابط، جهت تقویت استحکام لوله هایی که روی هم قرار دارند استفاده می شوند.

این ابزار دارای طول ۱۲۰ mm و جنس آن از فولاد می باشد. در انواع مقطع چهارگوش و دایره ساخته می شوند.

بست فلزی

در وسط آن رینگ فولادی با ضخامت ۶ و قطر دایره ای 47/5 mm نصب گردیده است.

پس از قرار گرفتن درون دو لوله با حلقه مغزی کمتر از 2/5  از طرفین باشد تا مانع درگیری بست با لوله نگردد.

در لوله های عمودی به مراتب بیشتر از لوله های افقی استفاده می شود. وزن آن  ۸۰۰ می‌باشد.

در ادامه جدول مربوط به قیمت داربست در استان قم را مشاهده میکنید.

قیمت داربست قم

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع200000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع1500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب200000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب900
داربست چهار پایه چرخدار200000
داربست بنر(پلاکارد)150000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب5000

Call Now Button