برای داربست بندی به چه لوازمی نیاز داریم؟

لوازم داربست جهت داربست بندی مورد نیاز است. در مقالات قبل تعدادی از تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای داربست بندی را بیان کردیم.

لوازم داربست جهت داربست بندی

1-پل

عبارت است از لوله ای افقی که بر روی لوله های زیر تخته ای محل یک پنجره تکیه دارد. پل ها خود تکیه گاه لوله های زیرتخته ای میانی را فراهم می سازند.

2- مهار انتهایی

مهارهای انتهایی بست هایی هستند که به بخش انتهایی لوله ها بسته شده است.

3- صفحه زیرستون

صفحه ای است که در زیر ستون قرار گرفته و سطح اتکای آن حداقل ۰٫۲۲۵ متر مربع می باشد. علاوه بر این صفحه، صفحات دیگری نیز با پایه قابل تنظیم وجود دارند.

4- پایه قابل تنظیم

پایه قابل تنظیم، به جداره داخلی پایین داربست اتصال یافته و به وسیله آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می گردد.

لوازم داربست

5- توپی های پلاستیکی

توپی های پلاستیکی، قطعاتی پلاستیکی هستند که شکل قارچی داشته و در انتهای لوله های داربست قرار داده می شوند.

این امر سبب می شود که افرادی که با سر لوله ها برخورد می کنند محافظت گردند.

قیمت داربست بندرعباس

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع460000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع4500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب460000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب4500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه170000
داربست چهار پایه چرخدار460000
داربست بنر(پلاکارد)320000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب9000
داربست طاق نصرت 6متری600000
داربست طاق نصرت 12 متری900000

Call Now Button