نکات ایمنی در داربست بندی

پله داربستی یکی از اجزای مهم در داربست می باشد. و همچنین را خروج از داربست

می باشد. پله داربستی باید بسیار ایمن باشد. بدلیل اینکه رفت و آمد کارگران و جابجایی ابزار از طریق آن صورت می گیرد.

نکات مهم در پله داربستی

1- پله ها بهترین وسیله برای دسترسی ایمن به بالای سکو میباشند .

2- یه ازای هر ۲ متر ارتفاع بین ۶-۷ پله در نظر گرفته میشود .

3- فاصله بین پله ها ۲۵-۳۰ سانتی متر بوده و عرض ورودی پله ها بین ۶۰-۱۲۰ سانتیمتر می باشد.

4- در هر ۲ متر ارتفاع و ادامه پله ها حتما یک پاگرد جهت رفع خستگی باید در نظر گرفته شود .

5- پله ها حداقل ۲۰ سانتیمتر بوده و دارای دستگیره وحفاظ پاگیر می باشند .

6- پله ها مبادی ورودی داربست بوده وعلایم هشدار دهنده در آنجا جهت رویت همگان نصب میشوند .

7- در شیبهای ملایم و بنا به ضرورت گاهی به جای پله ها از سطح شیبدار استفاده میشود .

8- پله ها در سازه های دایمی بطور عمود بوده واز ارتفاع ۲ متر به بالا دارای پشت بند هستند .

9- اگردر روی پله از تخته برای عبور مرور بهتر استفاده میکنید حتما آنرا با سیم محکم ببندید .

امکان دارد بجای داربست از نردبان نیز برای بالا و پایین رفتن از داربست استفاده شود. که در هنگام استفاده از نردبان هم باسید نکات مهمی را رعایت کرد.

پله داربستی

قیمت داربست دماوند

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع270000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2000
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب270000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چاله آسانسور به ازای هر طبقه90000
داربست چهار پایه چرخدار280000
داربست بنر(پلاکارد)200000
داربست زیر بتنی به ازای هر مترمکعب7000
داربست طاق نصرت 6متری420000
داربست طاق نصرت 12 متری860000

Call Now Button