کاربرد داربست در ساختمان سازی

کاربرد داربست در کارهای ساختمانی و مشاغلی که می بایست کار در ارتفاع انجام شود اهمیت دارد.

داربست از اوایل قرن ۲۱ در موارد مختلفی در کشور های مانند مصر و چین استفاده می شده است.

با توجه به استفاده های متفاوتی که دارد در انواع مختلفی مانند داربست فلزی، داربست نمایشگاهی و… ساخته می شود.

کار هایی که در ارتفاع بیشتر از دو متر انجام می شوند نیاز به داربست دارند.

صنعت ساختمان سازی کار های بسیاری دارد که در ارتفاع بیش از دو متر باید انجام شوند.

داربست امکانات متفاوتی برای کارگران در حال کار بر روی پروژه های ساختمانی به وجود آورده است.

کاربرد داربست

تامین ایمنی لازم برای کاربرد داربست در ساخت و ساز

یکی از مزیت های خیلی مهمی که داربست ایجاد میکند ایمنی در هنگام کار است.

البته باید در داربست بندی تمام نکات ایمنی رعایت شود تا داربست ایمنی داشته باشیم.

جایگاهی که داربست برای کار کارگران ایجاد میکند باید دارای استحکام و حفاظ باشد. هرچه ایمنی داربست بیشتر باشد کیفیت کار انجام شده نیز بالاتر است.

فرقی نمی کند که ارتفاع چقدر باشد امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنعت برج های بلندی ساخته می شوند.

همگی آنها با استفاده از داربست و البته با رعایت نکات ایمنی لازم در زمان نصب و اجرای داربست، بدون هیچگونه حادثه ای ساخته خواهند شد.

قیمت داربست قائم شهر

شرح عملیاتقیمت به ریال
داربست کمتر از 100 مترمربع220000
به ازای هر متر مربع داربست اضافه بر 100مترمربع2500
قیمت کفراژ کمتر از 100 مترمکعب220000
به ازای هر مترمکعب کفراژ اضافه بر 100مترمکعب1500
داربست چهار پایه چرخدار120000

Call Now Button