پیمانکار داربست فلزی

انتخاب پیمانکار داربست فلزی برای داربست بندی

پیمانکار داربست فلزی برای انجام داربست بندی باید مقررات کافی را برای ایمنی و سلامت داربست و کارگران را تامین کند.

و این یک انتخاب مهم می باشد معیارهای انتخاب نیز باید شامل توانایی پیمانکار فرعی در تهیه نقشه داربستی خوب باشد.

در طی فرایند انتخاب، پیمانکار باید موظف شود طرح داربست را با طرح کلی ارائه دهد و اطلاعات اولیه را برای نشان دادن سیستم امن کار مورد نظر ارائه دهد.

بسته به پیچیدگی پروژه ، طرح داربست رئوس مطالب باید به طور خلاصه مواردی از جمله سازمان ایمنی،ارتباطات،نظارت، تجهیزات، امکانات،مراحل اضطراری، گزارش حوادث و روشهای تحقیق در مورد حادثه را توضیح دهد.

پس از انتصاب پیمانکار ، وی موظف است طرح داربست تفصیلی را براساس برنامه داربست طرح بندی در صورت وجود، برای موافقت کتبی نهایی کند.

برنامه داربست تفصیلی باید راه ها و وسایل انجام کار ایمن و مؤثر را برای تحقق هدف حفاظت از کارگران در محل کار را مشخص کند. طرح داربست تفصیلی نیز باید در برنامه ایمنی پروژه اصلی درج شود.

پیمانکار داربست فلزی و مدیریت مکان

مدیریت نصب/ تغییر و جمع کردن ایمن داربست

روشهای ایمن کار درمکان داربست باید به شرح زیر باشد:

(الف) تهیه و استفاده از بیانیه روش تفصیلی:

بیانیه روش اولیه تولید شده در مرحله برنامه ریزی باید به یک بیانیه روش تفصیلی تبدیل شود که باید در برنامه داربندی تفصیلی گنجانده شود.

کل بیانیه روش باید در صورت لزوم بررسی و به روز شود تا جریان باقی بماند.

باید برای کلیه افراد مربوط به نظارت بر کار داربست توزیع شود.

ب) هماهنگی و ارتباط بین طرفین باید در طول کار حفظ شود.

هرگونه تغییر در رویه های توافق شده قبلی باید توسط شخص مسئول هماهنگی قبل از اجرای آن تأیید شود.

مواردی که به کار داربست ایمن درمحل کمک خواهد کرد. از جمله در دسترس بودن اطلاعات، نیروی انسانی،کیفیت و تأمین مواد نیز باید هماهنگ باشد.

قرارداد داربست

قرارداد داربست باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

قرارداد داربست باید بصورت دقیق بین پیمانکاران و افراد ذینفع و کارفرمایان نوشته شود. در حتما باید به ایمنی داربست و مواردی که مرتبط به حفظ جان کارگران می باشد رعایت و گنجانده شود.

مشخصات سند قرارداد داربست:

الف) مشخصات مربوط به سند قرارداد داربست باید الزامات خاص و اطلاعات ضروری را برای کار داربست که با خیال راحت برنامه ریزی و اجرا شود ، در خود جای دهد. (به عنوان مثال تهیه نقشه های طراحی و بیان روش ؛ مرحله کار – به ویژه با سایر پیمانکاران ؛ تعمیر و نگهداری دوره ای و تعمیر داربست.)

(ب) الزامات ویژه مربوط به رعایت مقررات ایمنی باید برجسته شود و در صورت لزوم ، این موارد باید در لوایح کمیت درج شوند.

ج) بسته به اندازه پروژه و یا پیچیدگی کار درگیر ، مناقصه گران برای کار داربست باید ملزم به ارائه یک طرح داربست طرح کلی در مرحله مناقصه ، اطلاعات کافی برای نشان دادن سیستم امن کار مورد نظر خود باشند

هماهنگی و ارتباطات:

(الف) حتی در مرحله طراحی و برنامه ریزی باید بین همه طرفهای ذیربط ارتباط نزدیک برقرار شود.

(ب) خطوط و سیستمهای ارتباطی مؤثر باید برای هر مرحله از داربست ابداع شود و برای حفظ ارتباطات مؤثر باید شخصی تعیین شود

برنامه ریزی اولیه:

(الف) ملاحظات زمین زیرساختمان و ارزیابی ریسک

  ویژگی های بالقوه خطرناک زمین زیرساختمان و جنبه های دیگری که احتمالاً داربست ایمن را مختل می کنند باید شناسایی شوند. خطر ناشی از هر رویداد خطرناک فردی باید با توجه به احتمال و پیامد آن ارزیابی شود. شرایط ویژه زمین زیرساختمان زیر باید در نظر گرفته شود

(i) وجود خطوط برق برقی.

(ب) وجود تابلوها یا پیش بینی های سربار مخصوصاً مواردی که در مناطق شهری وجود دارد.

(iii) وجود خدمات دفن شده ، از جمله کابل های برقی زیرزمینی ، گاز یا سایر خطوط لوله سوخت.

(IV) وجود مخازن ذخیره سازی.

(v) دسترسی محدود به زمین زیرساختمان و به زمین زیرساختمان محدود شده است.

(vi) فضای محدود برای نصب ، مانور ، ذخیره سازی و ،

(vii) فشارهای کم تحمل زمین که ممکن است به عنوان مثال به دلیل ساخته شدن در زمین یا خدمات یا ساختارهای زیرزمینی موجود باشد.

(viii) نزدیکی و وضعیت سایر ساختمانها و اماکن که به خودی خود ممکن است یا خاصیت باد خاصی داشته باشد (مثلاً اثر قیفی) بر روش برنامه ریزی شده داربست تأثیر می گذارد.

(ix) شکل و ساختار ساختمان.

(x) مخلوط کردن عموم و زمین زیرساختمان.

(xi) فعالیت سایر پیمانکاران.

(xii) وجود گازهای مضر ، مواد شیمیایی ، مایعات یا گرد و غبار ساطع شده از فرآیندهای موجود در اطراف یا اطراف زمین زیرساختمان.

(xiii) نزدیکی زمین زیرساختمان به ساحل که در آن استحکام داربست ممکن است تحت تأثیر آب دریا باشد.

مدیریت ایمنی داربست فلزی

مدیریت ایمنی و سلامت هنگام کار روی داربست فلزی

مدیریت ایمنی داربست فلزی مسئله و موضوع مهم و حیاتی می باشد که باید توسط پیمانکاران و کارفرمایان بطور جد رعایت و پیگیری شود. یک سیستم مدیریت ایمنی و یک سیستم ایمن کار باید برای ایمنی و سلامت کارگران توسعه داده ، اجرا و حفظ شود. در مورد كارخانه ها و بنگاه هاي صنعتي (مديريت ايمني) بايد به مرجع بيشتر اشاره شود.

اقدامات برای مدیریت ایمنی داربست فلزی

طراحی و برنامه ریزی اولیه

یک پروژه ساختمانی باید با توجه به ایمنی طراحی شود. این رویکرد باعث می شود با برنامه ریزی و طراحی صحیح روش های ساخت ، دنباله فعالیت ها ، هماهنگی و غیره خطرات کار را از بین ببرید یا به حداقل برساند.مدیریت ایمنی داربست فلزی

در هنگام طراحی داربست فلزی ، باید در مناطق زیر توجه شود:

(الف) داربست ایمن و نصب / تغییر آن / برچیدن آن برای کلیه مراحل مختلف ساخت و ساز باید از قبل طراحی و برنامه ریزی شده باشد.

(ب) روش ایمن داربست طراحی شده باید تحت بررسی مداوم قرار گیرد.

ج) استحکام و پایداری داربست در کلیه مراحل کاربند کاری تضمین می شود.

(د) استحکام اعضای داربست مانند لوله‌ها و متصل کننده ها باید تضمین شود.

در مورد روشهای مندرج در استانداردهای مربوطه سازمان بین المللی استاندارد یا روشهای معادل برای نمونه گیری و آزمایش مکانیکی آنها باید ارجاع شود.

ه) ارزیابی واقع بینانه از بارگذاری روی داربست در کلیه مراحل کار باید انجام شود.

(f) دسترسی ایمن به محل کار و خروج از محل کار باید تأمین شود.

(ز) سیستم اتصال با زمین باید به داربست ارائه شود.

(ح) برای حفاظت از کارگران با استفاده از داربست باید از ویژگیهای اضافی مانند نقاط متصل به نردبان ،سکوی کار ،محافظ ریل و تخته زیرپایی استفاده شود.

برای محافظت از داربست نیز باید از توری و تسمه های ایمنی تهیه شود.

(i) اجزای داربست / مواد / تجهیزات باید با خیال راحت اداره، جابجا و انباشته شود.

(j) زمان احداث و پیاده سازی داربست باید در مرحله طراحی و برنامه ریزی تصمیم گیری شود.

داربست باید به محض اینکه دیگر نیازی به استفاده نباشد برچیده شود.

برای برخورداری از داربستی ایمن و مطمئن و اطمینان از سلامت کارگران بر روی داربست، خدمات داربستی مطمئن اسنپ داربست را امتحان کنید.

شماره تماس جهت هماهنگی و سفارش برای داربست بندی و اجاره داربست 02122750510 می باشد.

طراحی سازه چادری

آشنایی با مراحل طراحی سازه پارچه ای

در طراحی سازه ای پارچه ای ۷ مرحله باید طی شود تا سازه ای با کیفیت تولید شود. مراحل طراحی سازه پارچه ای زمان بر است و باید با دقت و حوصله و صرف زمان انجام شود.

با اسنپ داربست همراه باشید تا شما را با این مراحل آشنا کند.

مراحل طراحی سازه پارچه ای

 • بازدید از پروژه
 • طراحی اولیه
 • الگو دهی
 • نحوه برش کاری و جوش کاری
 • طراحی و ساخت غشا
 • رنگ امیزی و بسته بندی سازه ها
 • نصب و اجرا

طراحی و اجرای فنداسیون

بخشی از سازه پارچه ای است که وظیفه انتقال نیرو از ستونها به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد بر اساس نوع سازه پارچه ای و میزان نیروهای وارده، بافت لایه ها، نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه، می توان تیپ و ابعاد شالوده را انتخاب و مشخص نمود. ابعاد پی‌ها به میزان برف و وزش باد و نوع خاک محل بستگی دارد.

طراحی الگو و جوش پارچه

پارچه های مورد استفاده در این سازه ها، طی یک پروسه صنعتی تولید می گردد و در تولید آن از مدرن ترین تکنولوژی ها و استانداردها استفاده می شود. برای تولید پارچه های روکش دار باید استاندارد های لازم در تمام مراحل از مرحله تولید الیاف تا بافت و اتصال روکش، رعایت شود.

تار و پود پارچه ای که در این نوع پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرد، حاصل تابیدن الیاف و سپس بافتن آنها تا حصول پارچه خام در کارخانه های ریسندگی و رسیدن محصول نهایی با شیوه ای متناسب می باشد، که این امر باعث شده این نوع پارچه ها دارای دوام و مقاومت بالا در شرایط آب و هوای مختلف باشند.

 • کیفیت جوش:  کیفیت اتصالات و جوشکاری در ساختمانهای فولادی از موارد بسیار مهم در پایدار ماندن سازه ها و عملکرد مناسبشان هنگام وقوع بحران و بارهای ناگهانی است.در واقع اگر جوشها از لحاظ کیفیت و ابعاد نامناسب باشند هیچ یک از اجزای سازه (مثلا بادبندها) نمی توانند بخوبی عمل کنند و عملاً وجودشان بی اثر خواهد شد.

دستگاه جوش با فرکانس بالای صوت 

این دستگاه قابلیت جوش پارچه با فرکانس بالای صوت را دارد و در جوش پارچه با کشش متوسط و بالا از آن استفاده می شود. این دستگاه از جدیدترین انواع ماشین آلات جوش پارچه است و بالاترین مقاومت کششی را در اتصال دو پارچه با هم ایجاد می کند.

دستگاه جوش با گوه داغ 

این دستگاه قابلیت جوش پارچه با گرمای حاصل از یک المنت گوه شکل را دارد و در جوش پارچه با کشش پایین از آن استفاده می شود. این دستگاه سرعت بیشتر، ولی مقاومت کششی پایینتری نسبت به دستگاه جوش با فرکانس صوت دارا می باشد.

 Air Welding Machine دستگاه جوش با هوای داغ 

این دستگاه قابلیت جوش پارچه با گرمای حاصل از هوای داغ را دارد و در جوش پارچه با کشش پایین از آن استفاده می شود. این دستگاه سرعت بیشتری نسبت به دو دستگاه قبلی دارد و مقاومت کششی آن همانند دستگاه جوش با گوه داغ است. از این دستگاه بیشتر در جوشکاری هایی با خطوط صاف استفاده می شود.

 دستگاه تفنگ هوای داغ 

این دستگاه قابلیت جوش پارچه با گرمای حاصل از هوای داغ را دارد و در جوش پارچه با کشش پایین از آن استفاده می شود. این دستگاه به علت دارا بودن حجم کم و ابعاد کوچکتر نسبت به دستگاه های قبلی، در نقاطی با نیروی کششی پایین با فضای کم، کاربرد دارد.

ساخت سازه 

بخش دیگری از سازه‌های پارچه ای، عناصری هستند که وظیفه‌ی انتقال بار غشا به فنداسیون و سپس زمین را برعهده دارند. این عناصر به طور عمومی سازه نامیده می‌شوند. سازه ها در این سیستم به صورت دیرک ‌های خارجی، کابل‌های معلق و دیرک ‌های داخلی هستند.

رنگ آمیزی و بسته بندی 

یکی دیگر از مراحلی که در فرایند ساخت سازه های پارچه ای و غشایی طی می شود، رنگ آمیزی سازه و اتصالات می باشد. به علت نمایان بودن سازه و اتصالات در سازه های چادری، زیبایی و ظرافت در سازه و اتصالات از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ بنابر این پوشش نهایی سازه در سازه های چادری در نتیجه نهایی پروژه نقش مهمی ایفا می کند.

 • خط رنگ پودری

این مجموعه با بکارگیری دو خط مستقل رنگ پودری الکترواستاتیک و خط کامل پوشش های دکوراتیور فلزات ، قابلیت رنگ آمیزی و طرح دار نمودن کلیه قطعات ، سطوح فلزی و پروفیلها را تا طول ۶۲۰ سانتی متر دارد.
پوشش های پودری شامل رنگدانه ها و افزودنی های پخش شده می باشد ، که به صورت پودر های ریز و به وسیله یک پاشنده الکترو استاتیک بر روی سطح پاشیده می شود .در این روش ذرات رنگ ، باردار شده و لایه نازکی را روی سطح تشکیل می دهند که با عبور از کوره در اثر حرارت ، ذوب شده و پوششی سخت و غیر قابل انحلال را بوجود می آورد. از جمله مزایای استفاده از پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک :
– مقاومت بالا

-دوام و عمر طولانی
– استحکام و عدم خش پذیری
– عدم تغییر رنگ در برابر شرایط جوی
– ایجاد پوشش ضخیم تر
– ایجاد ضخامت یکنواخت
– نفوذ پذیری در نقاط غیر قابل دسترس مانند گوشه ها و لبه ها
– ایجاد سطحی زیبا ، صاف و صیقلی

برای سفارش اجاره و نصب داربست، چادر،تخته زیرپایی و بشکه و اسپیس فریم نمایشگاه با اسنپ داربست درتماس باشید.

شماره 02122750510 در تمام روزهای کاری هفته آماده پاسخ گویی به پیمانکاران و شهروندان محترم می باشد.

سازه پارچه ای

آشنایی با سازه پارچه ای یا بادی

سازه‌ پارچه ای یا بادی یکی دیگر از انواع سازه‌های مدرن هستند که به سبب مزایای بسیار خود کاربرد، در ساخت ساختمان‌های صنعتی و بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سازه بادی دارای یک پوسته پارچه ای نازک هستند که پهنای وسیعی از سازه ها با فشار هوا تحت کشش قرارگرفته است. که از آن به منظور سفت کردن یک پاکت نازک اجسام انعطاف پذیر برای شکل دادن یک سازه به کار می روند استفاده می شود.

سازه پارچه ای از نظر ساختار دو بخش هستند 

 1. ساختار لوله ای
 2. ساختار دندانه ای

سازه های بادی می تواند با اشکال مختلف مانند نیمکره  ربع کره  و زین اسبی باشد دراین صورت انحنا دردو جهت خواهد بود ولی به هر صورت سازه های بادی باید حداقل دریک جهت دارای انحنای محدب باشند.

فرم منحنی سازه هوا فشرده طراحی بر اساس تحمل بار بصورت مستقیم و بر اساس تنظیم هوای داخل سازه میباشد. به همین دلیل اغلب سازه های هوا فشرده شکل نیمکره دارند.

سازهای پر شده از هوا  این سازها به دو دسته تقسیم می شوند گروه اول سازه های دو جداره دندانه ای که با هوا پر می شوند گروه دوم سازه های با دیوار دوجداره که ازپوسته های موازی تشکیل گردیده.

از آنجائیکه این سازه ها برای نگه داشتن سطح خارجی پارچه (تحت فشار) به گرادیان فشار وابسته هستند. از این رو نسبت به دیگر سازه های پارچه ای به شرط جوی خارجی مانندتغییرات دما و باد و برف و سایر موارد بسیار حساس ترند.

درشرایط بارگذاری این سازه ها بر اساس بارهای زنده (برف،باران،باد،بارهای وارده موقتی و …) و مرده (وزن پوسته و بارهای دایمی معلق از پوسته مثل تجهیزات نورپردازی و … ) مورد محاسبه قرار می گیرد.

مواردی از قبیل بارهای ناشی از تجمع برف و بادهای شدید ، تغییرات ناگهانی فشار هوا و … در این سازه ها پیش بینی و با روش های علمی مهار گردیده است .لذا هرگونه نگرانی دستگاه بهره بردار را مرتفع می سازد.

سازه های باری برای فشار داخلی درحدود ۲/۰ تا ۵۵/۰ (kn/m2) طراحی می شوند و این در حالتیست که رنج بار برف به کار رفته در همه جا ۲/۱ تا ۴/۲ (kn/m2) است.

برای مهار نیروهای رانشی حاصله از تقابل نیروهای کششی در سطح پوسته سازه تکیه گاه هایی تعبیه و طراحی می گردد .

در برخی موارد، سازه های کوچک تر را در زمین مهار می کنند و در سازه های بزرگتر از بتن های مسلح درجا و یا پیش ساخته می شود. برای همین توصیه می شود که در طراحی این سازه ها از ضریب اطمینان بالایی استفاده شود.

در اثر پیشرفت تکنولوژی متریال های جدیدی برای پوشش سقف های سازه های بادی به بازار ارائه شده یکی از این متریال ها متشکل از پوسته فابیر گلاس با پوشش وینیل است که از یک طرف سقف ها را زیبا می کند.

و از طرف دیگر مقاومت سقف را دو چندان می کند یکی دیگر از مزایای این سقف ها مقام بودن در مقابل آتش سوزی و نور خورشید است.

برای اینکه بتوانیم در سازه های بادی دهنه بزرگ را پوشش نمائیم برای جلوگیری از کشش سقف ها را به وسیله کابل فولادی مهار میکنیم.

اسنپ داربست خدمات در زمینه داربست محرم، غرفه و نمایشگاه و خدمات مربوط به اجاره داربست را در تمام نقاط تهران به شما شهروندان گرامی ارائه می دهد.

اسپیس فریم

آشنایی با اسپیس فریم

اسپیس فریم(space frame ) شبیه به داربست می باشد؛ با این تفاوت که بسیار شکیل تر بوده و تنوع شکل پذیری بالای اسپیس فرم، این سازه را غیر قابل مقایسه با داربست می نماید. اسپیس فرم در قطعات مختلف از جهت اندازه قابل ساخت بوده و بوسیله اتصالاتی به نام قفل یا بست اسپیسی به یکدیگر متصل می شوند و برای ساخت انواع فضا ها از قبیل سالن، غرفه، استیج، تابلو بنر (قاب بنر) و… مناسب میباشد.

نصب اسپیس فریم :

از مواردی که توانسته در حال حاضر اسپیس را در بین غرفه سازان و همچنین پیمانکاران ساخت فضاهای موقت محبوب نماید نصب اسپیس فریم میباشد. نصب اسپیس در کمترین زمان انجام میگردد. اسپیس برای اتصال به یکدیگر احتیاج به بست اسپیس دارد که بست اسپیس به راحتی قابل اتصال میباشد. ولی در انجام پروژه های بزرگ برای فضا سازی و ساخت سالن های موقت در مقدار بزرگ عمل نصب اسپیس فریم بهتر است توسط نصاب های باتجربه نصب اسپیس صورت پذیرد. نصب اسپیس باید طبق نقشه انجام گردد.

طراحی ویژه اسپیس فرم:

مهمترین فاکتور پس از تولید مناسب و با کیفیت اسپیس فرم، طراحی جهت کاربری های گوناگون آن می باشد.

طرح ایده آل اسپیس فرم طرحی است که :

 • با کاربری کاملا تناسب داشته باشد.
 • زیبایی بصری بیننده را تامین کند.
 • پس از احداث استحکام کافی را داشته باشد.
 • حالت بهینه درحجم تولید در نظر گرفته شود تا هزینه اضافی به مشتری تحمیل نشود.

اجاره و فروش و نصب اسپیس، همچنین اجاره و نصب داربست و اجاره بشکه و تخته زیرپایی توسط اسنپ داربست در سراسر تهران ارائه می شود.

مزایای استفاده از اسپیس فرم ها

از جمله مهمترین مزیت های سازه های اسپیس میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • خلق سازه های زیبا و غرفه نمایشگاهی با استفاده از اسپیس فرم
 • تنوع کاربری سازه نمایشگاهی اسپیس فریم از جمله ساخت سن و استیج
 • هزینه کم امکان اجاره اسپیس فرم (space frame)
 • امکان عبور امکانات برقی حرارتی و …. از فضای اسپیس فریم
 • سرعت در تولید و اجرای اسپیس
 • امکان نصب و باز کردن سریع سازه اسپیس برای ساخت غرفه نمایشگاهی
 • بارگیری و حمل و نقل آسان سازه اسپیس
 • امکان استفاده در هر شرایط آب و هوایی در کلیه نقاط کشور
 • وزن کم سازه های اسپیس و کاربرد آسان اسپیس در ساخت غرفه های نمایشگاهی
 • اسپیس بهترین سازه جهت نور پردازی و غرفه آرایی میباشد
 • ایمنی اسپیس فریم
 • امکان نصب و اجرای اسپیس فریم در تمامی مکان های جغرافیایی با تنوع در اجرا اسپیس فریم

برای سفارش داربست بندی و اجاره اسپیس، اجاره داربست، تخته بشکه، اسپیس و اجاره چادر با شماره 02122750510 در اسنپ داربست در تماس باشید.

خدمات داربست اسنپ داربست با قیمت کاملا منصفانه، در اسرع وقت و توسط پیمانکارانی خوش اخلاق ارائه می شود.