نوشته‌ها

کف پله داربستی

آشنایی با پله داربستی و کف پله داربستی

کف پله در گذشته بصورت قرار دادن دو لوله داربست کنار هم بود، که باعث افتادن کارگران و خسارات زیادی می شد. ولی اکنون کف پله داربستی از پیش ساخته وجود دارد. جهت حفظ ایمنی کارگران هنگام بالا و پایین رفتن از داربست ایجاد پله داربستی بسیار مهم است.

زیرا رفت و آمد از طریق داربست دارای خطرات جبران ناپذیری است. پله داربستی باید دارای کف مستحکم و قابل جابجایی باشد.

که در ارتفاع های زیاد راه پله ها را توسط پاگرد به هم متصل می کند. این کف پله داربست را می توان بر اساس نیاز همراه داشت. کف پله داربست ایمنی داربست را چندین برابر کرده است.

برای پله داربستی ، کف های طرح دار، دندانه دار، آجدار و سوراخ دار و از مواد غیر لغزشی که از سرخوردن احتمالی جلوگیری می کند، ساخته شده است.

سه نکته مهم در مورد پله داربست اینست که؛ 1-کف پله با ورق 2.5 میلیمتر ساخته شده و دارای رنگ الکترواستاتیک است. 2-چون بوسیله آن به آسانی داربست ها را می توان روی هم بست بنابراین کاربرد آن افزایش یافته است.

نکته مهم دیگر اینست که در هر سیستم راه پله تغییرات در ارتفاع پله یا ضخامت کف پله بیشتر از یک چهارم اینچ نباید باشد.

چگونه تعداد کف پله داربستی و تعداد پاگرد را محاسبه کنیم؟

ارتفاع فاصله هر دو پاگرد حدود 3 متر و ارتفاع فاصله هر دو کف پله حدود 20 سانتی متر می باشد.

برای محاسبه تعداد پروفیل پاگرد باید ارتفاع گود را برحسب متر تقسیم بر 3کنیم. و مقدار بدست آمده را از عدد یک کم کنیم. تا تعداد پاگرد بدست آید. پس چون در هر پاگرد 3 عدد پروفیل پاگرد نیاز است، تعداد پاگرد بدست آمده را در 3 ضرب میکنیم تا تعداد پروفیل پاگرد بدست آید.

محاسبه تعداد پروفیل کف پله داربست

برای محاسبه تعداد پروفیل می بایست عدد 5 را در ارتفاع گود برحسب متر ضرب کنیم و از تعداد پاگردها کم کنیم.

 

تصویر داربست

داربست99:آموزش داربست بندی در اسنپ داربست

داربست دارای لوله ها و بست هایی می باشد که باید توسط افراد دارای مهارت و پیمانکاران به یکدیگر متصل شوند. به برپایی داربست، داربست بندی می گویند. هدف ازتدوین این مجموعه، ارائه حداقل الزامات ضروری جهت اجراء و احداث داربست میباشد. می بایست اثناء برقرار نمودن داربست به اطلاعات تکمیلی استاندارد های مربوطه مراجعه شود.

دامنه فعالیت و استفاده از این دستورکار در جهت احداث و برپایی داربست درواحدهای در دست ساخت) پروژه ای )، تعمیراتی و عملیاتی بخش احیا در کمپانی فولاد خوزستان می باشد.

داربست: عبارتست از ساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه اجرایی ، اتصالات و تکیه گاه می باشد

که در طی اجرای هر نوع عملیات از قبیل تعمیرات ، ظاهر سازی ، تمیز کاری ، رنگ آمیزی وسایر کارها و بمنظور

حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع باره کاربرد قرار می گیرد.

راهنمای داربست‌ها در بندهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

جهت انجام کار در بلندی بیش از ۲ متر از سطح کار می بایست از داربست استفاده شود.

نکات فنی در نصب داربست:

۱- فاصله عمودی بین تیرهای داربست نباید از ۲ متر تجاوز کند.

۲- پهنای جایگاه کار نباید از ۵۰سانتی متر کمتر باشد.

۳- فواصل بین پایه های عمودی نباید از ۱٫۸ متر برای کارهای وزین و ۲٫۳ متر برای کارهای سبک اغلب باشد.

۴- تیر های داربست باید دست کم الی ۳ پایه عمودی پیوسته داشته باشند و به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل گردند.

۵- ضخامت الوار بکار برده برای جایگاه کاری از ۵ سانتی متر کمتر نباشد.

۶- عرض هر کدام از الوارها از ۲۵سانتیمتر کمتر نباشد.

۷- الوارها نباید دارای ترک و گره بوده ونیز نا خورده و پوسیده باشند .

۸- نردهای حفاظتی ( guard rails) یا گارد ریل ها با نامهای میانی و فوقانی در ارتفاع ۵۵ و ۱۱۰ سانتی متر

بالاتر از سکوی کار از لوله داربست نصب شوند. حفاظ ها باید در انتها یا طول  مسیر پرتگاهها نصب شود.

۹- هر سکوی کار باید حداقل ۲ تخته داشته باشد الوار مورد استفاده به اندازه ۳۰ سانتی متر از سطح تکیه گاه فاصله

داشته باشد.

و با سیم های گالوانیزه به ضخامت ۳ میلیمتر محکم بسته شوند ( به دلیل لق نشدن و لیز نخوردن از روی تخته )

۱۰- بین تخته های سکوی کاری نباید بیش از 2/5 سانتی متر فاصله باشد .

فاصله در صورتی قابل قبول است که برای انجام کار به آن نیاز داشته باشیم.

۱۱- داربست‌ها باید علاوه بر وزن خود توانایی تحمل ۴ برابر وزن خود را داشته باشد.

۱۲- لوله ها و بستهای داربست باید از نوع فولاد گالوانیزه با قطر بیرونی ۳٫۴۸ میلیمتر و ضخامت بیرونی ۴ میلیمتر باشند.

۱۳- جهت بازدارندگی از سرنگونی داربست، وسایل و مصالح باید لبه های پاگیر یا قرنیز (لبه آستانه)در اطراف تقدیر

پایین سکو به ارتفاع دست کم ۳ سانتی متر نصب شود. این کار را می توان با استفاده از یک عدد لوله داربست به درستی انجام داد.

۱۴- پایه های شیب داری که برای افزایش پایداری و استقامت داربست مورد استفاده  قرار می گیرد.

در بلندی ۱به ۴ نصب شده باشد. یعنی به ازای هر ۴ متر بلندی ا متر به عقب کشیده شود.

۱۵- لوله های داربست نباید روی زمین قرار داده شوند بلکه باید از پدها یا ورق های فلزی پایین داربست

جهت ثبات داربست استفاده شود.

پدها یا ورق های فلزی زیر داربست باید در پهنا 22/5  سانتی متر و ضخامت ۴ سانتی متر تهیه و به کاربرد شود.

نکات ایمنی برای به کارگیری نردبان در نصب داربست:

· در بالا رفتن از نردبان باید از دست و پا بطور همگن استفاده کنید و قانون سه نقطه اتکا را رعایت کنید ( یک دست و دو پا یا دو دست و یک پا)

· زاویه بین پایه نردبان تا سطح افق ۷۵ درجه باشد ( طول پله تقسیم بر ۴ می شود فاصله پای پله تا تکیه گاه ).

· حداکثر فاصله بین پله های نردبان ۳۰ سانتی متر است.

· استفاده از نردبان روی سطح کاری و جایگاه داربست الزامیست.

· نردبانها نباید به نوک داربست متصل شوند بلکه باید اندکی از محل اتصالات بالاتر بسته شوند.

· به ازای هر ۱۰ متر داربست باید یک گذرگاه دسترسی برپا نمود.

· به کارگیری هر گونه نردبان دست ساز غیر مجاز می باشد .

نصب داربست و رعایت فاصله از خطوط برق:

۱- حذاقل فاصله داربست تا خطوط برق کمتر از ۳۰۰ ولت ( پوشش دار) باید 1 متر باشد.

۲- کمترین فاصله داربست تا خطوط برق از ۳۰۰ ولت ( پوشش دار) تا ۵۰ کیلو ولت باید ۳ متر و برای ولتاژ بیش از

۵۰ کیلو ولت به ازاری هر کیلو ولت ۱ سانتیمتر به فاصله ۳ متری اضافه می گردد.

نکات مهم :

۱- جنس بستهای داربست نباید از چدن باشد.

۲- جهت بر پا نمودن داربست باید از مسئولین واحد مربوطه پروانه دریافت گردد.

۳- اتصالات و لوله های داربست در انبار مسقف نگهداری شده و در زمان برون رفت بازبینی کیفی شوند.

۴- ستونهای فلزی گیره ها ، پیچ های مخصوص تنظیم پایه فلزی و پین های پیوستگی که احتمالا مورد

استفاده  قرار می گیرند باید از جنس فولاد آبدیده یا فشرده باشد.

۵- رنگ آمیزی کلیه قطعات داربست ممنوع است ولی روکش های ضد زنگ مانعی ندارد.

۶- مسئول بر پا کننده داربست باید اطمینان حاصل کند که داربست روی سطوح سفت بر پا شود و در صورت

نرم بودن سطح از ورق فلزی ( sole plate ) استفاده گردد.

۷- جهت ممانعت از جنبش و لزرش خوردن داربست از مهار مناسب استقاده شود.

۸- به شرایط مخاطره آمیز اطراف محل داربست ( همچون کابل های برق ، ریزش ساختمان و…) می بایست توجه نمود .

۹- از نوار های خطر نباید به جای گاردریل استفاده کرد.

۱۰- نصب ساپورت های مورب در میانی داربست برای بازداری از بازی کردن داربست بسیار مهم است.

۱۱- در صورت احتمال سقوط اجسام از بالای داربست باید از حفاظ استفاده  شود.

۱۲- تخته داربست باید دست کم دارای سه تکیه گاه باشد.

۱۳- تخته هایی که در ساختمان جایگاه به کار می رود باید دارای ضخامت یکسان باشند.

۱۴- در داربست‌بندی نباید تولیدات کارخانجات مختلف را با هم ترکیب کنید. و جایگاه کاری نباید از جنس های

مختلف به صورت مقارن همانند چوب و فلز استفاده شود

۱۵-تا آنجا که امکان دارد بار به طور یکنواخت روی داربست‌ها توزیع گردد.

۱۶- لوله داربستی در هنگام برپایی باید از میان متصل کننده(coupler) کاملا عبور کرده و حداقل به اندازه قطر

لوله از آن خارج گردد.

۱۷- هر سکو یا جایگاه که بیش از ۲ متر بالای زمین یا کف زمین قرار دارد باید دارای تخته بندی نزدیک به هم باشد

که هیچ گونه ابزار و مصالحی از لای تخته ها به سمت پاییین سقوط نکند.

۱۸- جایگاه هر داربستی باید حداقل یک متر پایین تر از انتهای فوقانی تیر های عمودی قرار گیرد.

۱۹- جهت بازدارندگی از جنبش یا لغزش احتمالی داربست که می تواند مایه نابسامانی در حفظ تعادل و استحکام

مجریان کار بر روی داربست‌ها شود.

( بخصوص در داربست‌های با بلندی ۱۰ متر و بالاتر )باید ستونهای آن را به ساختار مجاور داریست متصل و محکم کرد .

۲۰- در موقعی که بواسطه بدی هوا و شرایط جوی احتمال شکستن داربست‌ها وجود دارد ، بایستی کار بر روی

داربست‌ها متوقف شود .

نکات ایمنی و ابزارها حفاظت فردی برای کار بر روی داربست:

· در ارتفاع حتما باید از یراق ایمنی استفاده شود زیرا:

یراق ایمنی با کمک  تسمه هایی که دارد تنگنا و ضربه وارده ناشی از سقوط را بین شانه ها ران و کمر پخش می کند.

بنابر این میزان آسیب دیدگی خیلی کم است.

کمربند ایمنی اختناق وارده را فقط در ناحیه کمر توزیع می کند که احتمال قطع نخاع و آسیب دیدگی شدید شکمی وجود دارد.

· یراق ایمنی را باید به بالاترین نقطه شدنی همانند انتهای مفتوح اتصالات متصل کنید.

· از رفت و آمد روی تیر هایی که سیستم حفاظتی ندارند جلوگیری شود. اگر مجبور به  حرکت روی تیر های فاقد حفاظ هستید  باید به صورت نشسته حرکت کنید.

· از لوله های داربستی جهت بالا رفتن استفاده  نکنید برای تردد روی داربست‌ها باید از نردبان یا وسیله مناسب استفاده شود.

· برای کار در بلندی باید ازکلاه ایمنی بنددار استفاده شود.

· تکیه دادن به حصارها و نرده ها در هنگام کار در ارتفاع غیر مجاز است .

· از بکارگیری کارکنانی که دارای محدودیت های پزشکی همانند محدودیت کار در ارتفاع می باشند ، امتناع شود .

· مجری کار موظف است برای جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع ، از کارگران دارای آموزش های نظری و عملی ویژه استفاده نماید .

در خصوص وارسی و تعمیرا ت نکات پایین را می بایست مراعات کرد :

· پس از شرایط نامناسب جوی نظارت صورت گیرد.

· حداقل یک بار در هفته برای داربستی که جمع آوری نشده است نظارت شود.

نکات مهم در مورد داربست‌بندی

 •  پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استاندارد نقش مهمی در استحکام داربست دارند که حداکثر فاصله آنها از هم ۲ متر می باشد .
 •  داربستی خوب داربستی است که شما تمامی پایه های استاندارد را در یک خط مستقیم مشاهده کنید .
 •  بستهای با زاویه قائم :برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود بکار میروند .حداکثر بار قابل قبول برای این بستها ۳/۶ کیلو نیوتن می باشد .
 •  لجر LEDGER لوله های افقی که برای استوار ماندن لو له های عمودی برای تحمل بهتر بکار میرود هم چنین برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی (ترانزوم )هم بکار می رود .
 •  بست های PUT LOG COUPLER یا بست تخته برای اتصال ترانزوم ولجر بکار برده میشود .
 • حداقل بار ایمن برای این بستها ۰/۵۳ کیلو نیوتن می باشد .
 • ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی نصب میکند این لوله از عرض لجر عبور کرده ومحل کار را می سازد .
 • تخته داربستی با طول کمتر از 1/5متر حداقل به ۲ میله ساپورت زیری نیاز دارد ولی برای طولهای بیشتر از 1/5 متر حداقل به ۳ میله ساپورت نیاز دارد .
 •  پین های اتصال JOINT PIN قطعه ای است که برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
 •  لوله اتصال SLEEVE COUPLER برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد .
 • که به دو کلاس تقسیم بندی میشود.

 •  کلاس اول :SWL ;1.5 KN
 • کلاس دوم SWL;3 KN
 • بریس BRACE یا همان لوله های مهاری که به شکل ضربدری به داربست زده میشوند تا مقاومت داربست بیشتر شود .
 •  بریس های بیرونی FACED BRACE که هر ۱۰ متر بسته میشود .

 •  بریس های داخلی که لجر به لجر ودر فاصله استاندارد ها بسته میشود .

 • بستهای مورد استفاده در بریس از نوع SLEEVE COUPLER می باشند

 •  استفاده از بستهای SPIGOT در بریس ها مورد تایید نیست .

 • بستهای گردان برای استفاده در زاویه های مختلف از آنها استفاده میشود دارای SWL 5.3 KN می باشند.

 • بستها عموما در دو نوع چدنی وفرج هستند(از نظر جنس ) .

 • بستها باید بطور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل وروغن نگهداری شوند .

 • اسنپ داربست ارائه دهنده خدمات داربست در سراسر تهران

 

داربست فلزی

داربست فلزی: مزایای داربست های فلزی

داربست فلزی نقش مهمی در پشتیبانی موقت در طول ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری دارند. انواع مختلف داربستها از جمله چوبی، آلومینیوم و فلزی وجود دارد.

در اینجا برخی از دلایل اینکه شما باید داربست فلزی را انتخاب کنید بیان میکنیم.

1-ابعاد و طرح های مختلف داربست فلزی

یکی از مزایای این داربست ها طرح ها و اندازه های مختلف آنها است. بر خلاف داربست های چوبی، این داربست ها میتوانند به ارتفاع های بزرگ متصل شوند.

همچنین میتوانید این داربستها را در داربستهای تک و دو در نظر بگیرید که بسته به وزن مواد ساختمانی باشد.

2-ظرفیت حمل بالا

داربستهای فلزی به ویژه داربست های لوله ای می توانند به محلهای مختلف ساخت و ساز منتقل شوند.

داربست ها نیز می توانند مقادیر زیادی بار را حمل کنند.

3-یک پلت فرم ثابت فراهم می کند

داربست های فلزی یک پلت فرم قوی، ثابت را تضمین میکنند. بهترین نوع داربست برای حمل بارهای سنگین است.

با وجود دارا بودن ارتفاع زیاد دارای مقاومت خوبی در برابر فشارهای طبیعی میباشد.

این داربستها همچنین قادر به تحمل شرایط آب و هوایی مانند باد شدید، باران های سنگین و حتی زلزله میباشند.

4-طول عمر

داربستهای فلزی احتمالا طول عمر بیشتری دارند. بر خلاف انواع دیگر داربستها، این داربستها قوی و بادوام هستند.

آنها میتوانند سالها بدون شکستن مورد استفاده قرار گیرند.

در واقع، داربستهای فلزی به عنوان با دوام ترین نوع  داربست رتبه بندی میشوند.

5-مونتاژ و دمونتاژ کردن راحت آن

در مقایسه با انواع دیگر داربستها، جمع کردن این داربست ها آسان است . با وجود ارتفاع ساختمان، زمان بسیار کوتاهی برای جمع آوری این داربستها صرف میشود.

این مزیت کارایی ساخت و ساز را تضمین می کند. هنگامی که ساخت و ساز به پایان میرسد، جمع کردن این نوع داربست آسان میباشد.

این داربستها به آسانی به وسیله لوله ها به هم متصل میشوند تا داربستهای قوی و ساختار یافته ای را ایجاد کنند.

6-سازگار با محیط زیست

داربستهای چوبی از طریق جنگل زدایی بر محیط تاثیر منفی می گذارند. مزیت داربستهای فلزی این است که آنها قابل تجدید هستند.

7-ساخت یک داربست قوی و مستحکم

برای اینکه بهترین استفاده را از داربست های فلزی ببریم باید نکاتی را بدانیم.

اول، باید از بهترین داربست های فلزی استفاده کنید. صدها شرکت داربست ارائه خدمات داربست وجود دارد.

قدرت و کیفیت ساختار داربست بستگی به تجربه شرکت دارد. پیش از اینکه شما خدمات مربوط به داربست فلزی را دریافت کنید، مطمئن شوید که از یک شرکت معتبر، با تجربه و قابل اعتماد استخدام میکنید.

دوم، یک شرکت داربست فلزی را در منطقه خود انتخاب کنید.در هنگام، ممکن است به شرکت نیاز داشته باشید که داربست را به ترتیب با پیشرفت پروژه تان بازسازی کنید.

در صورت بروز مشکل، شرکت داربست باید برای حل آن در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس باشد.

اگر چه داربستهای فلزی برای فروش در دسترس هستند، بیشتر پیمانکاران ترجیح میدهند آنها را اجاره کنند.

اولا ارزان تر از خریدن است. دلیل دیگر این است که نیازی به خرید اسمبلرهای حرفه ای نخواهید داشت.

با تمام این مزایا، داربست فلزی بدون شک بهترین انتخاب در ساخت و ساز ساختمان است.

اگر میخواهید داربستی مطمئن و با کیفیت داشته باشید و کارگران با آرامش خیال روی داربست کار کنند و در عین حال باقیمتی مناسب و در اسرع وقت داربست بندی انجام شود، با اسنپ داربست تماس بگیرید.

اسنپ داربست ارائه دهنده خدمات داربست در سراسر تهران تماس 02122750510

 

داربست انگور

مشخصات فنی لوازم داربست انگور(قسمت اول)

داربست انگور دارای مزیت های فراوانی در جهت رشد و سلامت درخت و میوه می باشد. استفاده از سیستمهای تربیت مو و داربستی کردن باغات انگور در نقاط گوناگون جهان رایج بوده و مرتباً در حال کامل شدن است.

سیستم تربیت انگور در کشورهای عمده تولید کننده انگور از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه عمدتاً به صورت داربستی بوده در حالی که در بسیاری از مناطق کشور ما باغداران همچنان از سیستم های سنتی استفاده می کنند.

در این مقاله به شرح مشخصات فنی لوازم مورد نیاز برای داربست باغات انگور می پردازیم.

مشخصات فنی جهت طراحی سیستم داربست انگور

پایه : پایه اساس و ارکان سیستم ایستاده را تشکیل می دهد و با توجه به اینکه کلیه فشارهای مختلف حاصل از شرایط اقلیمی و وزن و رشد درخت متوجه پایه و دوام پایه می باشد. لذا انتخاب پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پایه می تواند از مواد متعدد انتخاب گردد که شامل پایه های چوبی، سیمانی و فلزی میباشد. پایه های چوبی از مقاومت کمتری برخوردار بوده و از نظر ماند گاری عمر کوتاهی دارد. چون چوب در تماس با رطوبت و بارندگی ها و آفات و امراض
شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و زود خراب می شوند لذا در این نشریه بحثی از آن نمی شود.

داربست انگور

مشخصات فنی پایه بتونی

این پایه ها در طول های مختلف از طول 2.5 تا 2.8متر و در ابعاد 10*10 تا 15*15 سانتی متر به سیستم ساده و یا مکانیزه به صورت بتن آرمه یا بتن مسلح ساخته می شود. سیستم اصولی ساخت با استفاده از میلگردهای به قطر 6 -8 میلیمتر در حالت حداقل 3و حداکثر 4 میلگرد در چهار گوشه و به منظور بالا بردن استحکام و با استفاده از بتن 350کیلو سیمان در متر مکعب و استفاده از ویبراتور در کارگاه و جای سایه ساخته شده و به طور اصولی و فنی فرآوری و عمل آوری می گردد تا مقاومت لازم را داشته باشند.

نکته قابل توجه در پایه های بتونی

این پایه ها به علت بالا بودن وزن، شکننده بودن در اثر ضربه و برخوردهای مکانیکی در صورت شکسته شدن یا ترک برداشتن بی ثبات شده قابلیت ترمیم ندارند. در این طرح طول پایه ها 2.5 متر بوده که از پایین پایه به ترتیب در ارتفاعات70، 50 ، 40 ،40 ، 40 ، 10سانتیمتر سوراخ هایی تعبیه می شود.

البته این تقسیم بندی در فاصله برای ارقام با رشد رویشی متوسط طراحی شده گاهی اوقات در باغاتی ارقامی با رشد رویشی زیاد دیده می شود که می توان فاصله سیم هارا به 45 سانتیمتر تغییرداد. جهت نصب تور ی ضد تگرگ باید از پایه هایی با ارتفاع 2.8 متر استفاده شود که از پایین پایه به ترتیب در ارتفاعات 80، 50 ،40 ، 40 ، 40 ، 30 سانتیمتر سوراخ هایی تعبیه می شود .

مشخصات فنی پایه فلزی

در استفاده از این پایه ها از لوله های گالوانیزه در درجه اول و لوله های سیاه در درجه دوم استفاده می شود. لوله های گالوانیزه 2 اینچ از نظر اینکه زنگ نمی زنند در درجه اول اهمیت قرار دارند. در استفاده از لوله های غیر گالوانیزه حتما باید لوله ها را ضد زنگ زده تا از زنگ زدن آنها جلوگیری شود.

نکته قابل توجه در پایه های فلزی

بهترین قطر لوله در استانداردهای لوله 2اینچ می باشد در این طرح طول پایه ها 2.5 متر بوده که از پایین پایه به ترتیب در ارتفاعات 70، 50 ، 40 ، 40 ، 40 ،10سانتیمتر سوراخ هایی تعبیه می شود. البته این تقسیم بندی در فاصله برای ارقام با رشد رویشی متوسط طراحی شده گاهی اوقات در باغاتی ارقامی با رشد رویشی زیاد دیده می شود که می توان فاصله سیم هارا به 45 سانتیمتر تغییرداد. جهت نصب توری ضد تگرگ باید از پایه هایی با ارتفاع 2.8 متر استفاده شود که از پایین پایه به ترتیب در ارتفاعات 80، 50 ،40 ، 40 ، 40 ، 30سانتیمتر سوراخ هایی تعبیه می شود .

در مقالات آینده به معرفی کامل تری از لوازم فنی و داربست انگور می پردازیم.

انواع داربست

آشنایی با انواع داربست در داربست بندی

انواع داربست بر حسب کاری که انجام می شود دارای انواع مختلفی می باشد که در این مقاله به معرفی آنها پرداخته شده است. داربست ساختاری فلزی است که در مکانهای صنعتی و غیر صنعتی و برای انجام کارهای گوناگون استفاده می شود. داربست دارای لوله داربست با اندازه های مختلف می باشد. همچنین از قطعات و اجزا و نگهدارنده ها و اتصالات و تکیه گاه تشکیل شده است.

داربست دارای محل کارها از جنس چوب و فلز می باشد که کارگر و پیمانکار روی آن کار انجام می دهند. کاربرد داربست برای کارهای تعمیرات، عملیات ساختمانی، بنر، ایستگاه صلواتی و … می باشد.هچنین برای دسترسی به بنا ساختمان در حال ساخت یا تعمیر و نگهداری پیمانکاران و کارگران یا مصالح در ارتفاع به کار می رود.

انواع داربست بر حسب نوع کار

نوع داربست بر اساس نظر کارفرما و واحد تقاضاکننده و نوع کاری که می خواهد انجام شود،  انتخاب می شود. انواع داربست شامل؛ داربست ساده، مستقل، معلق، داربست قابل نوسان، پیش آماده، داربست بست و لوله ای، داربست مهار شده می باشد.

داربست ساده:  این داربست متقاطع می باشد. یعنی، قسمت بالای داربست و همچنین بدنه آن بر روی دیوار و سوراخ هایی که روی آن ایجاد شده است، نصب می شود. قسمت پایین داربست نیز روی سطح زمین قرار داده می شود.

داربستهای قابل نوسان مانند داربست معلق جایگاه بدون تکیه گاه دارد. در این نوع جایگاه به جهات مختلف می تواند تغییر جهت بدهد. این جایگاه به وسیله دو مهار فولادی آویزان شده است.

 

انواع داربست

انواع داربست: داربست قابل نوسان

 داربست مهار شده دارای لوله ها و اتصالاتی می باشد که به دیوار مهار می شود. کاربرد این نوع داربست برای ایجاد سکوی کار در نزدیک دیوار یا ساختمان می باشد. این داربست دارای یک ردیف لوله می باشد  که با یک لوله کناری به هم متصل و حمایت می شود. این ردیف لوله باید موازی دیوار  قرار گیرد و انتهای دیگر آن در داخل دیوار قرار میگیرد. داربست مستقل برعکس داربست ساده که باید به دیوار مهار شود، نیاز به تکیه گاه ندارد و دارای دو ردیف پایه و مهار عرضی می باشد. داربستهای پیش آماده، داربستهایی اند که در قسمت خارجی ساختمان پیش آمده هستند. جایگاه این نوع داربست با لوله و مهار عرضی در داخل ساختمان مهار و محکم شده است.

انواع داربست

داربست پیش آمده

داربستهای بست و لوله ای رایج ترین داربستها می باشند دارای دو ردیف لوله می باشند. که این دو ردیف باید موازی دیوار ساختمان قرار گیرند. این لوله ها توسط کوپلر ترانزوم به یکدیگر متصل شده اند.  داربست معلق در جاهایی که داربست بندی در سطح زمین امکانپذیر نیست استفاده می شود. تکیه گاه این داربست، دیوار ساختمان در حال کار یا تعمیر می باشد . در این نوع داربست جایگاه به وسیله قرقره جابجا می شود. جایگاه توسط مهارهای فولادی از بالا آویزان می شود و بیش از دو مهار دارد. داربست در انتهای بالایی به قسمتهای آویز و یا اجزاء بتونی ساختمان و یا اسکلت فلزی ساختمان محکم میشود.

انواع داربست

داربست معلق

اسنپ داربست تمام خدمات مربوط به داربست بندی را به همراه کادری حرفه ای و خوش اخلاق و قیمتی مناسب در سطح تهران ارائه می کند.

قیمت روز لوله داربست در اسنپ داربست

قیمت لوله داربست در اسنپ داربست بصورت بروز قابل مشاهده می باشد.

همانطور که میدانیم لوله‌داربست یکی از سازه های اصلی داربست می باشد . در کشور های مختلف از جمله ایران ، لوله داربستی با استاندارد های متفاوتی ساخته و تولید می شود. در ایران لوله‌داربست با قطر خارجی ۴۸ mm و ضخامت 1/5 تا 3mm ساخته و تولید می شود. جنس لوله داربست از ورق گرم یا ورق سیاه است و طول استاندارد آن به طول ۶ متر است.

لازم به ذکر است که لوله داربست دست دوم یا کارکرده در اندازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. لوله داربست در کفراژ بندی سقف ها،تیرها و دال های بتنی و همچنین جهت اجرای نمای ساختمان ها و جاهای مرتفع مورد استفاده قرار می گیرد.

لوله‌داربست در سیستم های قالب بندی سنتی برای کفراژ بندی زیر سقف ها هم از بکار می رود.

در حال حاضر  داربست‌های مثلثی و داربست‌های چکشی جایگزین لوله‌داربست شده است.

نکته مهم اینست که  این نوع داربست‌ها سرعت و ایمنی کار را بالا برده اند.قیمت لوله داربست

از لوله‌داربست در کف سازی تیرهای اصلی و فرعی جهت قالب بندی استفاده می شود. (که بنا به حجم ،فشار و سنگینی در برخی موارد از پروفیل نیز استفاده می کنند).

همچنین لوله‌داربست به عنوان پشت بند دیوارهای حائل بصورت پشت بند افقی و هم عمودی بکار گرفته می شوند.

قیمت لوله‌ داربست دست دوم

لوله‌های داربستی دست دوم در صورت سلامت فرقی با لوله‌های نو ندارند و از نظر مالی بسیار بصرفه هستند، علی رغم اینکه قیمت لوله‌داربست دست دوم نسبت به قیمت لوله‌داربست نو ارزان تر می باشد.

جهت آگاهی از قیمت داربست استانها اینجا کلیک کنید.

دستورالعمل های داربست فلزی به هنگام داربست بندی

دستورالعمل های داربست فلزی برای انجام داربست بندی با کیفیت و مطمئن بسیار مهم هستند. این دستورالعمل ها مربوط به مواد و تجهیزات،مقررات عمومی داربست و انواع داربست می باشد. ما در این مقاله تنها به بیان دستورالعمل های مربوط به مواد و تجهیزات داربست فلزی می پردازیم.

دستورالعمل های داربست فلزی

1.ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺑﺮاي کار دارﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر تهیه و ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫند ﻛﺮد.

2.ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮازم دارﺑﺴﺖ ﺑﺎ BS 1139 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داشت و ﺳﺎﺧﺘﺎر و دارﺑﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاهد بود.

بر اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه تهیه، ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

3.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ به آنها ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﺎري ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ترک، ﺷﻜﺎف، ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮﻋﻴﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .

4. ﻫﺮﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ، واﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺒﻲ(ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ) که ﻧﻴﺎز به حد ﺑﺎﻻي رﺳﻴﺪﮔﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد ﻣﺜﻞ ﺑﺮس زﻧﻲ (ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري) یا ﺗﺮاﺷﻴﺪن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ گردد.

5.هیچ گونه لوله، واحد یا قالبی نباید رنگ شود، تنها پوشش قابل قبول، گالوانیزه کردن و آستر روی است.

مواد و تجهیزات داربست

1.کد گذاری رنگی

ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران جزء ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اینکه ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺪرﻧﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ با کد اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS مطابقت ندارد باید از آن محل خارج گردد.

2.تخته های داربست فولادی

ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺳﻜﻮﻫﺎ ﻛﺎري ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ.

3.تخته های داربست چوبی

• ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪارد BS 2482 باشد.

• ﮔﺮه ﻫﺎي روي ﭼﻮب درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از 150 میلیمتر ﺑﻴﺸﺘﺮ باشند. ﭘﻬﻨﺎي ﮔﺮه ﻫﺎ درﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﺒﺎﻳﺪ از 75mm تجاوز کند.

• ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲباﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﺑﻴﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ وﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺮه حداقل 150mm باشد.

• ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ(ﺗﺎب) درﺗﺨﺘﻪ 3.9 متری ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 12میلیمتر درﻛﻞ ﻋﺮض تجاوز ﻛﻨﺪ .

• ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد داراي 225میلیمتر ﻋﺮض و38 میلیمتر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و همچنین  ﺳﺎﻳﺮضخامت ﻫﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ دردﺳﺘﺮس هستند.

• ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن هر داربست از تخته هایی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ شد.

• ﮔﺮه های ﻟﺒﻪ (ﺣﺎﺷﻴﻪ) نباید از 50 درصد ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺠﺎوز کند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺞ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮند.

•ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، لکه روﻏﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ های ﺑﻴﺮون آﻣﺪه نباید ﺗﺨﺘﻪ روي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشند.

•ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻴﻮب آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن بماند. ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ توانند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ﻛﻨﺪﺳﻮز درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﻮند.

• ﺗﺨﺘﻪ هایی ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ فرسوده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل نیستند.

• ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺎ تسمه آهنی بسته شوند.دستورالعمل های داربست فلزی

4.بست ها

• ﻫﺮ ﺑﺴﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه، آﺳﻴﺐ دیده ﻳﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎي داﺧﻠﻲ تخریب ﺷﺪه ﻳﺎ زﻧﮓ ده دوراﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺑﺴﺖ ها ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ بندی و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند. آﻧﻬﺎ تمیز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪتا از زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي شود.

• ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و معتبر و مطابق اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، تولید، ساخت و ﻧﮕﻬﺪاري شوند.

5.انبار لوازم

• ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات داربست ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﻴﺰ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه برای داربست، اﻧﺒﺎرﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

1.ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طول، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي واﻧﺒﺎرﻣﻲ شوند.

2. اﺗﺼﺎﻻت و ﺑﺴﺖ ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نوع، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮند.

3.تخته ها ﻧﺒﺎﻳﺪ بیشتر از 20 ﻋﺪد روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ .

• ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻮازم وﺗﺠﻬﻴﺰات درﻣﻜﺎن نصب دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮری اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺒﺎرﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻟﻐﺰش ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن راﻫﻬﺎي دسترسی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

• ﻟﻮازم ارﺑﺴﺖ ﻓﻘﻂ درﻣﻨﺎﻃﻖ تعیین شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سایت اﻧﺒﺎرﻣﻲ ﺷﻮند.

• ﻫﻴﭻ دارﺑﺴﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ، عوض و ﻳﺎ ﭘﻴﺎده ﺷﻮد مگر زﻳﺮﻧﻈﺮ ناظر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ.

• ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء، ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر را از هدفش ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ دارﺑﺴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع، اﻧﺪازه ودﻳﮕﺮاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﮔﺎه ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ دردﻓﺘﺮروزاﻧﻪ وﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ شود.دستورالعمل های داربست فلزی

• پیمانکاران ﺟﺰء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ نوع ﻛﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ را بر پا می کنند.

• در مواردی ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر جزء در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺎري ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻛـﻨﺶ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ آن ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت گیرد.

• ﭘﺲ از ﺑﺮ ﭘﺎ ﻛﺮد داربست، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺮان باید از ناظر داربست، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  دارﺑﺴﺖ وﺻﺪورScafftag را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

• اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

• در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ از ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء به دیگری،  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺎزرﺳـﻲ Scafftag ﻧـﺎﻇﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ.

• اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دارﺑﺴﺖ دارﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد، برای به تصویب رﺳﻴﺪن از ﻧﺎﻇﺮ دارﺑﺴﺖ در ﺧﻮاﺳﺖﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

• در ﻣﻮرد ﻫﺮ گونه اﻧﺘﻘﺎل دارﺑﺴﺖ از یک پیمانکارﺟﺰء ﺑﻪ دﻳﮕﺮي، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل بین آنها می باشد،صادر گردد. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮلیت ها ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ مدیریت OIEC/HSE صورت گیرد.

 

 

انواع داربست فلزی

آشنایی با انواع داربست فلزی در کارهای در ارتفاع

انواع داربست فلزی برای انجام کارهای گوناگونی به کار می رود. مثلا داربست فلزی لوله ای برای کار روی ساختمان های بلند بسیار کاربردی می باشد. داربست می تواند از جنس فلز یا چوب و گاهی اوقات از پلاستیک ساخته شود. که داربست با جنس چوب و پلاستیک برای کارهای با ارتفاع کم استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم شما را با انواع داربست فلزی و کاربرد آن ها آشنا کنیم.

انواع داربست فلزی متداول شامل؛

داربست مستقل، داربست مهارشده، قفسی، برجهای داربست متحرک،داربست مستحکم شده با خرپا، داربست بازویی(بازو آزاد)، داربست های آویزان، برج های آزاد ایستاده(ثابت یا متحرک)، داربست معلق(تنها با یک طبقه)، آویز.

در ادامه به معرفی برخی از مهم ترین و پر استفاده ترین نوع داربست می پردازیم.

نکات مهم در استفاده از انواع داربست فلزی

1.داربستهای سیستمی

داربست های سیستمی در مکان نصب باید طبق دستور سازنده با دقت ساخته شوند.

سیستم های سازندگان مختلف با هم یکی نیست. هرچند مجاز است که از لوله و بست استاندارد در هر سیستمی استفاده شود.

یک کپی از دستورالعمل سازنده باید قبل از برپا کردن داربست سیستمی به دپارتمان ایمنی داده شود.

افرادی که داربست سیستمی را برپا می کنند باید آموزش دیده و صلاحیت انجام کار را داشته باشند.انواع داربست فلزی

2.داربستهای مستقل

اینوع داربست شامل دو ردیف استاندارد مستقیم و موازی می باشد که همراه با لجر و ترانزوم بوده و تعدا کافی لوله مهاری در دو جهت به آن متصل شده اند.

داربست مستقل نباید در ارتفاع بیش از 45 متر بدون محاسبات طراحی که توسط یک مهندس کارآمد به دپارتمان مهندسی ارائه شده، برپا شود.انواع داربست فلزی

3.داربستهای سیستمی(قفسی)

داربستهای قفسی در الگویی شبکه ای با استفاده از استانداردهای مرتب شده در فواصل منظم و در خطوط موازی ساخته می شوند.

استانداردها در هر طبقه توسط شبکه ای از لجرها و ترازوم های فیکس شده به وسیله بست های راست گوشه (یست های ثابت) بسته شده اند. ترانزوم ها د ربالای طبقه کاری می توانند به وسیله گیره های مهاری محکم شوند.

استانداردها با ماکزیمم فاصله 2.5 متر در هر جهت قرار می گیرند.

اولین طبقه باید درماکزیمم ارتفاع 2.5متر محکم شود. ارتفاع طبقات بعدی نباید از 2متر تجاوز کند.

مهارها برای هر 6 استاندارد در هر ردیف در دو جهت ایجاد می شوند.انواع داربست فلزی

4. دارﺑﺴت‌ ﻣﺘﺤﺮك و برج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده

ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻳﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮند ﻳﺎ به ﻋﻨﻮان ﺑﺮج ﻫﺎي آزاد اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ .

آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ سکوي ﻛﺎري را ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارند . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﻤﻮدي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺮج ﺻﻮرت گیرد.

ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 1.2 متر ﻧﻴﺴﺖ.

ارتفاع نسبی اندازه پایه به شرح زیر است:

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ نیست .

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ : از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ کنند .

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﺮ قر هﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺑﺎر ﺑﺮج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ شوند. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻮري ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮج ﺧﺎرج گردند.

ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﺎ و ﻗﺮﻗﺮه و SWL ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮج ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘات ﻧﺒﺎﻳﺪ از2.7متر ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ طبقه ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد. ﺗﺮاﻧﺰوم ﻫﺎ و ﻟﺠﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند.انواع داربست فلزی

مهارهای لجر به لجر در کل ارتفاع برج در هر جهت نصب می شوند.

ﻣﻬﺎرﻫﺎيplan ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن در ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮ ند. ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﻨﺪي plan ﻣﻲ شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻓﻘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻋﻤﺎل شود.

ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ افراد یا ﺑﺎر روي آن ﻗﺮار دارد ﺟﺎﺑﺠﺎ شوند. در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎ ی آزاد اﻳﺴﺘﺎده از اﻟﺰاﻣﺎت عمومی ﻣﺸ ﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

5.داربستهای ﻣﻌﻠﻖ(فقط با یک طبقه)

ﻳﻚ ﺳﻜﻮي مشبک  از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎ، زﻳﺮ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ بار، اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء ﻣﺮﺗﻔﻊ ، آوﻳﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺗﻤﺎم موارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دپارتمان مهندسی به منظور اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ و استحکام ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﺎوره ﺷﻮد .

آوﻳﺰﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻴﺶ از 2.5متر در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ قرار گیرند.

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آوﻳﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد بایستی ﺗﻮﺳﻂ  S.K ﻳﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻔﻞ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت جفت ﺟﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .انواع داربست فلزی

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آوﻳﺰان ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮند .  اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻬﺎري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ به لوله های آوﻳﺰان  ﺑﺎﻻي ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ثابت ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺘﺼﻞ شده و ﺑﻼﻓﺎصله در زﻳﺮ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺠﺮ، در ﺳﻜﻮي ﻛﺎري ﻣﺤﻜﻢ می ﺷﻮﻧد.

ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎن و ﺧﻢ ﺷﺪن دارﺑﺴﺖ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮند.

در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دیگر دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ از اﻟﺰاﻣﺎت  عمومی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﻴﺖ می کند.

ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارﺑﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎرآﻣﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ واﮔﺬار ﺷﻮد .

 

 

 

 

داربست ساختمان

داربست ساختمان:معرفی انواع داربست فلزی و ماژولار

داربست ساختمان برای انجام کارهای مربوط به ساخت و ساز بخصوص برای کار در ارتفاع های بلند بسیار کارگشا می باشد. کاربرد بسیار مهم داربست برای قالب بندی و آماتوربندی و بتن ریزی می باشد.

کاربرد دیگر داربست ساختمانی در فعالیت های سیمان کاری، نمای ساختمان و نقاشی آن می باشد. مزیت بسیار مهم داربست آسانی در نصب آن به وسیله لوله داربست می باشد که کارهای سخت مرتبط به ساختمان مرتفع را بسیار راحت کرده است.

انواع داربست ساختمان

دو نوع داربست ساختمانی موجود می باشد که از لحاظ جنس و شرایط استفاده متفاوت اند.

1.داربست فلزی: این نوع داربست برای کارهای ساختمانی بزرگ و حرفه ای و با ارتفاع زیاد کاربرد دارد. در صورتی که مهاربندی مطمئنی صورت گیرد داربست را برای ارتفاع های بالای چند صد متر می توان استفاده کرد.

بنابراین داربست فلزی محدودیت ارتفاع ندارد و بسیار مقاوم و مستحکم می باشد.

2.داربست چوبی:داربست های ساده چوبی که برای انجام کارهای ساختمانی ساده و کوچک کاربرد دارند.

ارتفاع ساختمان هایی که در آن ها از این نوع داربست استفاده می شود از 10متر تجاوز نمی کند.

در هر صورت در هر دو نوع داربست باید نکات ایمنی مربوط به داربست بندی را رعایت کرد تا از بروز هر گونه اتفاق ناگوار تا حتی امکان جلوگیری نمود.

معرفی داربست فلزی

داربست فلزی دارای نوع ساده و ماژولار می باشد که در اینجا به معرفی آن ها می پردازیم. داربست فلزی ساده از متصل کردن لوله داربست های فلزی به وسیله پیچ و مهره و بست و رابط تشکیل می شوند.

این نوع داربست فلزی هزینه پایین تری نسبت به نوع ماژولار دارد و متداول تر می باشد. همچنین در پروژه های کوچک کاربرد بیشتری دارد.

داربست فلزی ماژولار از دیواره های آماده ای تشکیل شده است که مانند آجرهای لگو درهم قفل می شود. توجه داشته باشید که به دلیل کاربردی تر بودن آن،هزینه بیشتری نیز دارد.

از مزیت های این نوع داربست می توان به نصب راحت و سریع آن، اجرای داربست با سرعت بالا و استفاده مکرر آن اشاره کرد.

با آنکه این نوع داربست از ایمنی نسبتا خوبی نسبت به داربست فلزی ساده برخوردار می باشد؛ ولی باز هم باید نکات ایمنی را جهت حفظ جان کارگران و افراد عابر اطراف داربست رعایت کرد.

اسنپ داربست خدمات مطمئن و سریعی را با قیمت مناسب در سراسر تهران و با کادری حرفه ای و کاربلد برای شما شهروندان گرامی ارائه می کند. با اسنپ داربست دارای خدماتی ایمن و با کیفیت می باشد.

جهت سفارش نصب و اجرای داربست یا اجاره داربست با شماره 02122750510  تماس بگیرید.