نوشته‌ها

تصویر داربست

داربست99:آموزش داربست بندی در اسنپ داربست

داربست دارای لوله ها و بست هایی می باشد که باید توسط افراد دارای مهارت و پیمانکاران به یکدیگر متصل شوند. به برپایی داربست، داربست بندی می گویند. هدف ازتدوین این مجموعه، ارائه حداقل الزامات ضروری جهت اجراء و احداث داربست میباشد. می بایست اثناء برقرار نمودن داربست به اطلاعات تکمیلی استاندارد های مربوطه مراجعه شود.

دامنه فعالیت و استفاده از این دستورکار در جهت احداث و برپایی داربست درواحدهای در دست ساخت) پروژه ای )، تعمیراتی و عملیاتی بخش احیا در کمپانی فولاد خوزستان می باشد.

داربست: عبارتست از ساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه اجرایی ، اتصالات و تکیه گاه می باشد

که در طی اجرای هر نوع عملیات از قبیل تعمیرات ، ظاهر سازی ، تمیز کاری ، رنگ آمیزی وسایر کارها و بمنظور

حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع باره کاربرد قرار می گیرد.

راهنمای داربست‌ها در بندهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

جهت انجام کار در بلندی بیش از ۲ متر از سطح کار می بایست از داربست استفاده شود.

نکات فنی در نصب داربست:

۱- فاصله عمودی بین تیرهای داربست نباید از ۲ متر تجاوز کند.

۲- پهنای جایگاه کار نباید از ۵۰سانتی متر کمتر باشد.

۳- فواصل بین پایه های عمودی نباید از ۱٫۸ متر برای کارهای وزین و ۲٫۳ متر برای کارهای سبک اغلب باشد.

۴- تیر های داربست باید دست کم الی ۳ پایه عمودی پیوسته داشته باشند و به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل گردند.

۵- ضخامت الوار بکار برده برای جایگاه کاری از ۵ سانتی متر کمتر نباشد.

۶- عرض هر کدام از الوارها از ۲۵سانتیمتر کمتر نباشد.

۷- الوارها نباید دارای ترک و گره بوده ونیز نا خورده و پوسیده باشند .

۸- نردهای حفاظتی ( guard rails) یا گارد ریل ها با نامهای میانی و فوقانی در ارتفاع ۵۵ و ۱۱۰ سانتی متر

بالاتر از سکوی کار از لوله داربست نصب شوند. حفاظ ها باید در انتها یا طول  مسیر پرتگاهها نصب شود.

۹- هر سکوی کار باید حداقل ۲ تخته داشته باشد الوار مورد استفاده به اندازه ۳۰ سانتی متر از سطح تکیه گاه فاصله

داشته باشد.

و با سیم های گالوانیزه به ضخامت ۳ میلیمتر محکم بسته شوند ( به دلیل لق نشدن و لیز نخوردن از روی تخته )

۱۰- بین تخته های سکوی کاری نباید بیش از 2/5 سانتی متر فاصله باشد .

فاصله در صورتی قابل قبول است که برای انجام کار به آن نیاز داشته باشیم.

۱۱- داربست‌ها باید علاوه بر وزن خود توانایی تحمل ۴ برابر وزن خود را داشته باشد.

۱۲- لوله ها و بستهای داربست باید از نوع فولاد گالوانیزه با قطر بیرونی ۳٫۴۸ میلیمتر و ضخامت بیرونی ۴ میلیمتر باشند.

۱۳- جهت بازدارندگی از سرنگونی داربست، وسایل و مصالح باید لبه های پاگیر یا قرنیز (لبه آستانه)در اطراف تقدیر

پایین سکو به ارتفاع دست کم ۳ سانتی متر نصب شود. این کار را می توان با استفاده از یک عدد لوله داربست به درستی انجام داد.

۱۴- پایه های شیب داری که برای افزایش پایداری و استقامت داربست مورد استفاده  قرار می گیرد.

در بلندی ۱به ۴ نصب شده باشد. یعنی به ازای هر ۴ متر بلندی ا متر به عقب کشیده شود.

۱۵- لوله های داربست نباید روی زمین قرار داده شوند بلکه باید از پدها یا ورق های فلزی پایین داربست

جهت ثبات داربست استفاده شود.

پدها یا ورق های فلزی زیر داربست باید در پهنا 22/5  سانتی متر و ضخامت ۴ سانتی متر تهیه و به کاربرد شود.

نکات ایمنی برای به کارگیری نردبان در نصب داربست:

· در بالا رفتن از نردبان باید از دست و پا بطور همگن استفاده کنید و قانون سه نقطه اتکا را رعایت کنید ( یک دست و دو پا یا دو دست و یک پا)

· زاویه بین پایه نردبان تا سطح افق ۷۵ درجه باشد ( طول پله تقسیم بر ۴ می شود فاصله پای پله تا تکیه گاه ).

· حداکثر فاصله بین پله های نردبان ۳۰ سانتی متر است.

· استفاده از نردبان روی سطح کاری و جایگاه داربست الزامیست.

· نردبانها نباید به نوک داربست متصل شوند بلکه باید اندکی از محل اتصالات بالاتر بسته شوند.

· به ازای هر ۱۰ متر داربست باید یک گذرگاه دسترسی برپا نمود.

· به کارگیری هر گونه نردبان دست ساز غیر مجاز می باشد .

نصب داربست و رعایت فاصله از خطوط برق:

۱- حذاقل فاصله داربست تا خطوط برق کمتر از ۳۰۰ ولت ( پوشش دار) باید 1 متر باشد.

۲- کمترین فاصله داربست تا خطوط برق از ۳۰۰ ولت ( پوشش دار) تا ۵۰ کیلو ولت باید ۳ متر و برای ولتاژ بیش از

۵۰ کیلو ولت به ازاری هر کیلو ولت ۱ سانتیمتر به فاصله ۳ متری اضافه می گردد.

نکات مهم :

۱- جنس بستهای داربست نباید از چدن باشد.

۲- جهت بر پا نمودن داربست باید از مسئولین واحد مربوطه پروانه دریافت گردد.

۳- اتصالات و لوله های داربست در انبار مسقف نگهداری شده و در زمان برون رفت بازبینی کیفی شوند.

۴- ستونهای فلزی گیره ها ، پیچ های مخصوص تنظیم پایه فلزی و پین های پیوستگی که احتمالا مورد

استفاده  قرار می گیرند باید از جنس فولاد آبدیده یا فشرده باشد.

۵- رنگ آمیزی کلیه قطعات داربست ممنوع است ولی روکش های ضد زنگ مانعی ندارد.

۶- مسئول بر پا کننده داربست باید اطمینان حاصل کند که داربست روی سطوح سفت بر پا شود و در صورت

نرم بودن سطح از ورق فلزی ( sole plate ) استفاده گردد.

۷- جهت ممانعت از جنبش و لزرش خوردن داربست از مهار مناسب استقاده شود.

۸- به شرایط مخاطره آمیز اطراف محل داربست ( همچون کابل های برق ، ریزش ساختمان و…) می بایست توجه نمود .

۹- از نوار های خطر نباید به جای گاردریل استفاده کرد.

۱۰- نصب ساپورت های مورب در میانی داربست برای بازداری از بازی کردن داربست بسیار مهم است.

۱۱- در صورت احتمال سقوط اجسام از بالای داربست باید از حفاظ استفاده  شود.

۱۲- تخته داربست باید دست کم دارای سه تکیه گاه باشد.

۱۳- تخته هایی که در ساختمان جایگاه به کار می رود باید دارای ضخامت یکسان باشند.

۱۴- در داربست‌بندی نباید تولیدات کارخانجات مختلف را با هم ترکیب کنید. و جایگاه کاری نباید از جنس های

مختلف به صورت مقارن همانند چوب و فلز استفاده شود

۱۵-تا آنجا که امکان دارد بار به طور یکنواخت روی داربست‌ها توزیع گردد.

۱۶- لوله داربستی در هنگام برپایی باید از میان متصل کننده(coupler) کاملا عبور کرده و حداقل به اندازه قطر

لوله از آن خارج گردد.

۱۷- هر سکو یا جایگاه که بیش از ۲ متر بالای زمین یا کف زمین قرار دارد باید دارای تخته بندی نزدیک به هم باشد

که هیچ گونه ابزار و مصالحی از لای تخته ها به سمت پاییین سقوط نکند.

۱۸- جایگاه هر داربستی باید حداقل یک متر پایین تر از انتهای فوقانی تیر های عمودی قرار گیرد.

۱۹- جهت بازدارندگی از جنبش یا لغزش احتمالی داربست که می تواند مایه نابسامانی در حفظ تعادل و استحکام

مجریان کار بر روی داربست‌ها شود.

( بخصوص در داربست‌های با بلندی ۱۰ متر و بالاتر )باید ستونهای آن را به ساختار مجاور داریست متصل و محکم کرد .

۲۰- در موقعی که بواسطه بدی هوا و شرایط جوی احتمال شکستن داربست‌ها وجود دارد ، بایستی کار بر روی

داربست‌ها متوقف شود .

نکات ایمنی و ابزارها حفاظت فردی برای کار بر روی داربست:

· در ارتفاع حتما باید از یراق ایمنی استفاده شود زیرا:

یراق ایمنی با کمک  تسمه هایی که دارد تنگنا و ضربه وارده ناشی از سقوط را بین شانه ها ران و کمر پخش می کند.

بنابر این میزان آسیب دیدگی خیلی کم است.

کمربند ایمنی اختناق وارده را فقط در ناحیه کمر توزیع می کند که احتمال قطع نخاع و آسیب دیدگی شدید شکمی وجود دارد.

· یراق ایمنی را باید به بالاترین نقطه شدنی همانند انتهای مفتوح اتصالات متصل کنید.

· از رفت و آمد روی تیر هایی که سیستم حفاظتی ندارند جلوگیری شود. اگر مجبور به  حرکت روی تیر های فاقد حفاظ هستید  باید به صورت نشسته حرکت کنید.

· از لوله های داربستی جهت بالا رفتن استفاده  نکنید برای تردد روی داربست‌ها باید از نردبان یا وسیله مناسب استفاده شود.

· برای کار در بلندی باید ازکلاه ایمنی بنددار استفاده شود.

· تکیه دادن به حصارها و نرده ها در هنگام کار در ارتفاع غیر مجاز است .

· از بکارگیری کارکنانی که دارای محدودیت های پزشکی همانند محدودیت کار در ارتفاع می باشند ، امتناع شود .

· مجری کار موظف است برای جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع ، از کارگران دارای آموزش های نظری و عملی ویژه استفاده نماید .

در خصوص وارسی و تعمیرا ت نکات پایین را می بایست مراعات کرد :

· پس از شرایط نامناسب جوی نظارت صورت گیرد.

· حداقل یک بار در هفته برای داربستی که جمع آوری نشده است نظارت شود.

نکات مهم در مورد داربست‌بندی

 •  پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استاندارد نقش مهمی در استحکام داربست دارند که حداکثر فاصله آنها از هم ۲ متر می باشد .
 •  داربستی خوب داربستی است که شما تمامی پایه های استاندارد را در یک خط مستقیم مشاهده کنید .
 •  بستهای با زاویه قائم :برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود بکار میروند .حداکثر بار قابل قبول برای این بستها ۳/۶ کیلو نیوتن می باشد .
 •  لجر LEDGER لوله های افقی که برای استوار ماندن لو له های عمودی برای تحمل بهتر بکار میرود هم چنین برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی (ترانزوم )هم بکار می رود .
 •  بست های PUT LOG COUPLER یا بست تخته برای اتصال ترانزوم ولجر بکار برده میشود .
 • حداقل بار ایمن برای این بستها ۰/۵۳ کیلو نیوتن می باشد .
 • ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی نصب میکند این لوله از عرض لجر عبور کرده ومحل کار را می سازد .
 • تخته داربستی با طول کمتر از 1/5متر حداقل به ۲ میله ساپورت زیری نیاز دارد ولی برای طولهای بیشتر از 1/5 متر حداقل به ۳ میله ساپورت نیاز دارد .
 •  پین های اتصال JOINT PIN قطعه ای است که برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
 •  لوله اتصال SLEEVE COUPLER برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار میگیرد .
 • که به دو کلاس تقسیم بندی میشود.

 •  کلاس اول :SWL ;1.5 KN
 • کلاس دوم SWL;3 KN
 • بریس BRACE یا همان لوله های مهاری که به شکل ضربدری به داربست زده میشوند تا مقاومت داربست بیشتر شود .
 •  بریس های بیرونی FACED BRACE که هر ۱۰ متر بسته میشود .

 •  بریس های داخلی که لجر به لجر ودر فاصله استاندارد ها بسته میشود .

 • بستهای مورد استفاده در بریس از نوع SLEEVE COUPLER می باشند

 •  استفاده از بستهای SPIGOT در بریس ها مورد تایید نیست .

 • بستهای گردان برای استفاده در زاویه های مختلف از آنها استفاده میشود دارای SWL 5.3 KN می باشند.

 • بستها عموما در دو نوع چدنی وفرج هستند(از نظر جنس ) .

 • بستها باید بطور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل وروغن نگهداری شوند .

 • اسنپ داربست ارائه دهنده خدمات داربست در سراسر تهران

 

داربست فلزی

داربست فلزی: مزایای داربست های فلزی

داربست فلزی نقش مهمی در پشتیبانی موقت در طول ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری دارند. انواع مختلف داربستها از جمله چوبی، آلومینیوم و فلزی وجود دارد.

در اینجا برخی از دلایل اینکه شما باید داربست فلزی را انتخاب کنید بیان میکنیم.

1-ابعاد و طرح های مختلف داربست فلزی

یکی از مزایای این داربست ها طرح ها و اندازه های مختلف آنها است. بر خلاف داربست های چوبی، این داربست ها میتوانند به ارتفاع های بزرگ متصل شوند.

همچنین میتوانید این داربستها را در داربستهای تک و دو در نظر بگیرید که بسته به وزن مواد ساختمانی باشد.

2-ظرفیت حمل بالا

داربستهای فلزی به ویژه داربست های لوله ای می توانند به محلهای مختلف ساخت و ساز منتقل شوند.

داربست ها نیز می توانند مقادیر زیادی بار را حمل کنند.

3-یک پلت فرم ثابت فراهم می کند

داربست های فلزی یک پلت فرم قوی، ثابت را تضمین میکنند. بهترین نوع داربست برای حمل بارهای سنگین است.

با وجود دارا بودن ارتفاع زیاد دارای مقاومت خوبی در برابر فشارهای طبیعی میباشد.

این داربستها همچنین قادر به تحمل شرایط آب و هوایی مانند باد شدید، باران های سنگین و حتی زلزله میباشند.

4-طول عمر

داربستهای فلزی احتمالا طول عمر بیشتری دارند. بر خلاف انواع دیگر داربستها، این داربستها قوی و بادوام هستند.

آنها میتوانند سالها بدون شکستن مورد استفاده قرار گیرند.

در واقع، داربستهای فلزی به عنوان با دوام ترین نوع  داربست رتبه بندی میشوند.

5-مونتاژ و دمونتاژ کردن راحت آن

در مقایسه با انواع دیگر داربستها، جمع کردن این داربست ها آسان است . با وجود ارتفاع ساختمان، زمان بسیار کوتاهی برای جمع آوری این داربستها صرف میشود.

این مزیت کارایی ساخت و ساز را تضمین می کند. هنگامی که ساخت و ساز به پایان میرسد، جمع کردن این نوع داربست آسان میباشد.

این داربستها به آسانی به وسیله لوله ها به هم متصل میشوند تا داربستهای قوی و ساختار یافته ای را ایجاد کنند.

6-سازگار با محیط زیست

داربستهای چوبی از طریق جنگل زدایی بر محیط تاثیر منفی می گذارند. مزیت داربستهای فلزی این است که آنها قابل تجدید هستند.

7-ساخت یک داربست قوی و مستحکم

برای اینکه بهترین استفاده را از داربست های فلزی ببریم باید نکاتی را بدانیم.

اول، باید از بهترین داربست های فلزی استفاده کنید. صدها شرکت داربست ارائه خدمات داربست وجود دارد.

قدرت و کیفیت ساختار داربست بستگی به تجربه شرکت دارد. پیش از اینکه شما خدمات مربوط به داربست فلزی را دریافت کنید، مطمئن شوید که از یک شرکت معتبر، با تجربه و قابل اعتماد استخدام میکنید.

دوم، یک شرکت داربست فلزی را در منطقه خود انتخاب کنید.در هنگام، ممکن است به شرکت نیاز داشته باشید که داربست را به ترتیب با پیشرفت پروژه تان بازسازی کنید.

در صورت بروز مشکل، شرکت داربست باید برای حل آن در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس باشد.

اگر چه داربستهای فلزی برای فروش در دسترس هستند، بیشتر پیمانکاران ترجیح میدهند آنها را اجاره کنند.

اولا ارزان تر از خریدن است. دلیل دیگر این است که نیازی به خرید اسمبلرهای حرفه ای نخواهید داشت.

با تمام این مزایا، داربست فلزی بدون شک بهترین انتخاب در ساخت و ساز ساختمان است.

اگر میخواهید داربستی مطمئن و با کیفیت داشته باشید و کارگران با آرامش خیال روی داربست کار کنند و در عین حال باقیمتی مناسب و در اسرع وقت داربست بندی انجام شود، با اسنپ داربست تماس بگیرید.

اسنپ داربست ارائه دهنده خدمات داربست در سراسر تهران تماس 02122750510

 

انواع داربست

آشنایی با انواع داربست در داربست بندی

انواع داربست بر حسب کاری که انجام می شود دارای انواع مختلفی می باشد که در این مقاله به معرفی آنها پرداخته شده است. داربست ساختاری فلزی است که در مکانهای صنعتی و غیر صنعتی و برای انجام کارهای گوناگون استفاده می شود. داربست دارای لوله داربست با اندازه های مختلف می باشد. همچنین از قطعات و اجزا و نگهدارنده ها و اتصالات و تکیه گاه تشکیل شده است.

داربست دارای محل کارها از جنس چوب و فلز می باشد که کارگر و پیمانکار روی آن کار انجام می دهند. کاربرد داربست برای کارهای تعمیرات، عملیات ساختمانی، بنر، ایستگاه صلواتی و … می باشد.هچنین برای دسترسی به بنا ساختمان در حال ساخت یا تعمیر و نگهداری پیمانکاران و کارگران یا مصالح در ارتفاع به کار می رود.

انواع داربست بر حسب نوع کار

نوع داربست بر اساس نظر کارفرما و واحد تقاضاکننده و نوع کاری که می خواهد انجام شود،  انتخاب می شود. انواع داربست شامل؛ داربست ساده، مستقل، معلق، داربست قابل نوسان، پیش آماده، داربست بست و لوله ای، داربست مهار شده می باشد.

داربست ساده:  این داربست متقاطع می باشد. یعنی، قسمت بالای داربست و همچنین بدنه آن بر روی دیوار و سوراخ هایی که روی آن ایجاد شده است، نصب می شود. قسمت پایین داربست نیز روی سطح زمین قرار داده می شود.

داربستهای قابل نوسان مانند داربست معلق جایگاه بدون تکیه گاه دارد. در این نوع جایگاه به جهات مختلف می تواند تغییر جهت بدهد. این جایگاه به وسیله دو مهار فولادی آویزان شده است.

 

انواع داربست

انواع داربست: داربست قابل نوسان

 داربست مهار شده دارای لوله ها و اتصالاتی می باشد که به دیوار مهار می شود. کاربرد این نوع داربست برای ایجاد سکوی کار در نزدیک دیوار یا ساختمان می باشد. این داربست دارای یک ردیف لوله می باشد  که با یک لوله کناری به هم متصل و حمایت می شود. این ردیف لوله باید موازی دیوار  قرار گیرد و انتهای دیگر آن در داخل دیوار قرار میگیرد. داربست مستقل برعکس داربست ساده که باید به دیوار مهار شود، نیاز به تکیه گاه ندارد و دارای دو ردیف پایه و مهار عرضی می باشد. داربستهای پیش آماده، داربستهایی اند که در قسمت خارجی ساختمان پیش آمده هستند. جایگاه این نوع داربست با لوله و مهار عرضی در داخل ساختمان مهار و محکم شده است.

انواع داربست

داربست پیش آمده

داربستهای بست و لوله ای رایج ترین داربستها می باشند دارای دو ردیف لوله می باشند. که این دو ردیف باید موازی دیوار ساختمان قرار گیرند. این لوله ها توسط کوپلر ترانزوم به یکدیگر متصل شده اند.  داربست معلق در جاهایی که داربست بندی در سطح زمین امکانپذیر نیست استفاده می شود. تکیه گاه این داربست، دیوار ساختمان در حال کار یا تعمیر می باشد . در این نوع داربست جایگاه به وسیله قرقره جابجا می شود. جایگاه توسط مهارهای فولادی از بالا آویزان می شود و بیش از دو مهار دارد. داربست در انتهای بالایی به قسمتهای آویز و یا اجزاء بتونی ساختمان و یا اسکلت فلزی ساختمان محکم میشود.

انواع داربست

داربست معلق

اسنپ داربست تمام خدمات مربوط به داربست بندی را به همراه کادری حرفه ای و خوش اخلاق و قیمتی مناسب در سطح تهران ارائه می کند.

قیمت اتجادیه داربست

قیمت اتحادیه داربست سال1398

قیمت اتحادیه داربست سال 1398

اتحادیه آهنکاران ساختمان

درب و پنجره ساز فلزی و جوشکاری تهران

موضوع: نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال1398

1-اجاره یکماه داربست های زیر از یکصد مترمربع و یا کمتر از یکماه مقطوع8،500،000 ریال است.

2-اجاره یکماه داربست های زیر 200 مترمربع و با کمتر از یکماه مقطوع 10،000،000 ریال و مازاد بر 200 مترمربع بر اساس هر مترمربع 35،000 ریال میباشد.

3-اجاره یکماه کفراژ ساده بدون سقف تا 200 مترمکعب 8،500،000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 25،000ریال میباشد.

4-اجاره یکماه داربست مسقف تا 200مترمکعب10،000،000 ریال و مازاد برآن هر مترمکعب 26،000 ریال میباشد.

5-اجاره یکماه چالک آسانسور به ابعاد 1*1 تا ارتفاع 15 متر یا 5 طبقه مقطوع 8،500،000 ریال و مازاد بر 5 طبقه یا 15 متر ارتفاع برای هر طبقه 1،250،000 میباشد.

(هر طبقه حداکثر 3 متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از 1*1 تا 2*2 به میزان 20% به قیمت بند 5 اضافه میشود.)

6-اجاره یکماه یک عدد چهارپایه ثابت 2*2 یا 3*3 مقطوع 7،500،000 ریال میباشد.

7-اجاره یکماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک 2*2 یا 3*3 تا ارتفاع 6 متر مقطوع8،000،000 ریال میباشد.

8- اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول 6 متر مقطوع 10،000،000 ریال و مازاد برآن هر متر طول 1،250،000ریال میباشد.

9- اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یکماه مقطوع 5،000،000 ریال میباشد.

10- اجاره یکماه زیربتن سنگین تا 100مترمکعب 15،000،000ريال و مازاد برآن هر مترمکعب 125،000 ريال میباشد.

11- اجاره یکماه داربست دیواره (حفاظتی) از قرار هردیوار 25،000 ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره * تعداد دستگیره * ارتفاع می باشد. تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل 2 عدد میباشد.

12- محاسبه متراژ داربست بغل کارها(با مهای مجاور) از کف زمین انجام میشود.

13- قیمت اتحادیه داربست سال 1398 فوق:

1-13- صرفا جهت شهر تهران می باشند تا 20 کیلومتر(خارج از شهر تهران 20% به قیمت های فوق اضافه میگردد.)

2-13- برای ماه های بعد طبق ماه اول محاسبه میگردد.

3-13- برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت میگردد(طبق تعرفه) و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن درهر ضلع طبق تعرفه اعمال میگردد.

14- کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد داربست نصب شده، با نخواهد شد.

و اجاره آن تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

15- مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما میباشد.

16- نحوه محاسبه کفراژ ساده طول* عرض* ارتفاع میباشد.

17- نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف طول* عرض* حداکثر ارتفاع میباشد.

18- فاصله پایه های داربست 3 متر می باشد. چنانچه به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از 3 متر اجرا گردد در نحوه محاسبه، هر پایه 3 متر محاسبه میگردد.

19- نحوه محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب می گردد بصورت طول کار* عرض* حداقل ارتفاع 6 متر بر منبای ریالی بند2 محاسبه میگردد.

و بالاتر از 5 طبقه(15 متر) 20% بعنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه میگردد.

20-نصب داربست بصورت دو دستگیره (هندریل و میدریل) به میزان 20% به قیمت داربست اضافه میگردد.

قیمت داربست فلزی سال1398را دانلود کنید.

داربست ساختمان

داربست ساختمان:معرفی انواع داربست فلزی و ماژولار

داربست ساختمان برای انجام کارهای مربوط به ساخت و ساز بخصوص برای کار در ارتفاع های بلند بسیار کارگشا می باشد. کاربرد بسیار مهم داربست برای قالب بندی و آماتوربندی و بتن ریزی می باشد.

کاربرد دیگر داربست ساختمانی در فعالیت های سیمان کاری، نمای ساختمان و نقاشی آن می باشد. مزیت بسیار مهم داربست آسانی در نصب آن به وسیله لوله داربست می باشد که کارهای سخت مرتبط به ساختمان مرتفع را بسیار راحت کرده است.

انواع داربست ساختمان

دو نوع داربست ساختمانی موجود می باشد که از لحاظ جنس و شرایط استفاده متفاوت اند.

1.داربست فلزی: این نوع داربست برای کارهای ساختمانی بزرگ و حرفه ای و با ارتفاع زیاد کاربرد دارد. در صورتی که مهاربندی مطمئنی صورت گیرد داربست را برای ارتفاع های بالای چند صد متر می توان استفاده کرد.

بنابراین داربست فلزی محدودیت ارتفاع ندارد و بسیار مقاوم و مستحکم می باشد.

2.داربست چوبی:داربست های ساده چوبی که برای انجام کارهای ساختمانی ساده و کوچک کاربرد دارند.

ارتفاع ساختمان هایی که در آن ها از این نوع داربست استفاده می شود از 10متر تجاوز نمی کند.

در هر صورت در هر دو نوع داربست باید نکات ایمنی مربوط به داربست بندی را رعایت کرد تا از بروز هر گونه اتفاق ناگوار تا حتی امکان جلوگیری نمود.

معرفی داربست فلزی

داربست فلزی دارای نوع ساده و ماژولار می باشد که در اینجا به معرفی آن ها می پردازیم. داربست فلزی ساده از متصل کردن لوله داربست های فلزی به وسیله پیچ و مهره و بست و رابط تشکیل می شوند.

این نوع داربست فلزی هزینه پایین تری نسبت به نوع ماژولار دارد و متداول تر می باشد. همچنین در پروژه های کوچک کاربرد بیشتری دارد.

داربست فلزی ماژولار از دیواره های آماده ای تشکیل شده است که مانند آجرهای لگو درهم قفل می شود. توجه داشته باشید که به دلیل کاربردی تر بودن آن،هزینه بیشتری نیز دارد.

از مزیت های این نوع داربست می توان به نصب راحت و سریع آن، اجرای داربست با سرعت بالا و استفاده مکرر آن اشاره کرد.

با آنکه این نوع داربست از ایمنی نسبتا خوبی نسبت به داربست فلزی ساده برخوردار می باشد؛ ولی باز هم باید نکات ایمنی را جهت حفظ جان کارگران و افراد عابر اطراف داربست رعایت کرد.

اسنپ داربست خدمات مطمئن و سریعی را با قیمت مناسب در سراسر تهران و با کادری حرفه ای و کاربلد برای شما شهروندان گرامی ارائه می کند. با اسنپ داربست دارای خدماتی ایمن و با کیفیت می باشد.

جهت سفارش نصب و اجرای داربست یا اجاره داربست با شماره 02122750510  تماس بگیرید.

داربست بندی

داربست بندی و کار در ارتفاع ساختمان

داربست بندی برای کار روی ساختمان های مرتفع باید با ایمنی کامل انجام شود. بطوری که کار روی داربست را برای افراد آسان کند. همچنین دسترسی به نقاط مختلف ساختمان را امکان پذیر کند.

وظایف مهم در هنگام داربست بندی

مستقر کردن یک سازمان واجد شرایط برای کنترل و پایش داربست هایی که برپا می شوند.

ایجاد یک سیستم برای ثبت وضعیت(تاریخچه) داربست از کاربرد، برپاسازی، صدورمجوز و باز نمودن آن.

ترتیب دادن و فراهم آوردن آموزش کافی که مورد نیاز است.

مسئولیت پیمانکاران جزء داربست:

آماده سازی پرسنل کارآمد برای انجام کار به صورت ایمن

اطمینان از اینکه مواد فراهم شده مطلوب هستند و برای آن هدف متناسب اند.

آگاه کردن سوپروایزر مسئول منطقه در مورد هر مسئله یا موضوعی که ممکن است ایمنی پرسنل را در کار تحت تاثیر قرار دهد مثل تداخل کار با داربست موجود.

پشتیبانی این دستورالعمل با حفظ مدرک مورد نیاز بوسیله سوپروایزر داربست.

انجام ارزیابی ریسک از خطرات بالقوه در طول برپا ساختن، اصلاح و پیاده کردن داربست.

اجرای روش های پیشگیری تعریف شده در ارزیابی ریسک.

وظایف برپا کنندگان داربست:

برپا کنندگان داربست باید مسئولیت کلیه داربست هایی که نصب می شود را به عهده بگیرند. آنان باید اطمینان یابند که موارد زیر پیشگیری شود.

داربست هایی که توسط پرسنل ناکارآمد برپا شده اند.

سرکارگر با تجربه، ناظر کار نیست.

برپا کنندگان داربست از اینکه داربست برای چه هدفی برپا می شود آگاه نشده اند.

از مواد و اجزاء آسیب دیده و بدون ویژگی های مطلوب استفاده شده است.

آغاز کار بدون مجوز

آغاز کار بدون ارتباط با سوپروایزر داربست بندی نسبت به هدف، بکارگیری و… از داربست.

رعایت نکات زیر در هنگام نصب داربست

مهاربندی ناکافی

اتصالات مهاربندی با بست های حامل بار ساخت نشده اند.

اتصالات در استانداردها و لجرها تکان نمی خورند.

عدم استحکام داربست

وجود تخته های داربست در پله های نردبان

نردبانهای چوبی نقاشی شده و رنگ آمیزی شده

سایر کارگران ساختمانی در هنگام نصب داربست اجازه ورود به آن را پیدا نموده اند.

هنگام پیاده کردن و بعد از پیاده کردن داربست به چه مواردی باید توجه شود؟

پرسنل اجازه دارند تا از داربست هنگام پیاده سازی استفاده کنند

لوله ها، اتصالات و تخته ها بر روی زمین پرتاپ می شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته ها بعد از استفاده بازرسی نمی شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته های معیوب حذف نشده اند.

اتصالات سرویس نشده اند

نردبان ها به خاطر خرابی چک نشده اند.

اسنپ داربست ارائه دهنده خدمات داربست در سراسر تهران