نوشته‌ها

مدیریت ایمنی داربست فلزی

مدیریت ایمنی و سلامت هنگام کار روی داربست فلزی

مدیریت ایمنی داربست فلزی مسئله و موضوع مهم و حیاتی می باشد که باید توسط پیمانکاران و کارفرمایان بطور جد رعایت و پیگیری شود. یک سیستم مدیریت ایمنی و یک سیستم ایمن کار باید برای ایمنی و سلامت کارگران توسعه داده ، اجرا و حفظ شود. در مورد كارخانه ها و بنگاه هاي صنعتي (مديريت ايمني) بايد به مرجع بيشتر اشاره شود.

اقدامات برای مدیریت ایمنی داربست فلزی

طراحی و برنامه ریزی اولیه

یک پروژه ساختمانی باید با توجه به ایمنی طراحی شود. این رویکرد باعث می شود با برنامه ریزی و طراحی صحیح روش های ساخت ، دنباله فعالیت ها ، هماهنگی و غیره خطرات کار را از بین ببرید یا به حداقل برساند.مدیریت ایمنی داربست فلزی

در هنگام طراحی داربست فلزی ، باید در مناطق زیر توجه شود:

(الف) داربست ایمن و نصب / تغییر آن / برچیدن آن برای کلیه مراحل مختلف ساخت و ساز باید از قبل طراحی و برنامه ریزی شده باشد.

(ب) روش ایمن داربست طراحی شده باید تحت بررسی مداوم قرار گیرد.

ج) استحکام و پایداری داربست در کلیه مراحل کاربند کاری تضمین می شود.

(د) استحکام اعضای داربست مانند لوله‌ها و متصل کننده ها باید تضمین شود.

در مورد روشهای مندرج در استانداردهای مربوطه سازمان بین المللی استاندارد یا روشهای معادل برای نمونه گیری و آزمایش مکانیکی آنها باید ارجاع شود.

ه) ارزیابی واقع بینانه از بارگذاری روی داربست در کلیه مراحل کار باید انجام شود.

(f) دسترسی ایمن به محل کار و خروج از محل کار باید تأمین شود.

(ز) سیستم اتصال با زمین باید به داربست ارائه شود.

(ح) برای حفاظت از کارگران با استفاده از داربست باید از ویژگیهای اضافی مانند نقاط متصل به نردبان ،سکوی کار ،محافظ ریل و تخته زیرپایی استفاده شود.

برای محافظت از داربست نیز باید از توری و تسمه های ایمنی تهیه شود.

(i) اجزای داربست / مواد / تجهیزات باید با خیال راحت اداره، جابجا و انباشته شود.

(j) زمان احداث و پیاده سازی داربست باید در مرحله طراحی و برنامه ریزی تصمیم گیری شود.

داربست باید به محض اینکه دیگر نیازی به استفاده نباشد برچیده شود.

برای برخورداری از داربستی ایمن و مطمئن و اطمینان از سلامت کارگران بر روی داربست، خدمات داربستی مطمئن اسنپ داربست را امتحان کنید.

شماره تماس جهت هماهنگی و سفارش برای داربست بندی و اجاره داربست 02122750510 می باشد.